ISSN 0860-3022
eISSN 2451-3415


O nas

Czasopismo "Ptaki Śląska" jest rocznikiem założonym w 1982 roku pt. "Dolina Baryczy" (1982-1984). W latach 1982-2010  było wydawane przez Zakład Ekologii Ptaków Uniwersytetu Wrocławskiego, a od roku 2011 rolę tę przejęło Górnośląskie Koło Ornitologiczne z siedzibą w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. W "Ptakach Śląska" publikowane są oryginalne prace naukowe z dziedziny biologii, ekologii, rozmieszczenia i liczebności ptaków z obszaru Śląskiego Regionu Ornitologicznego oraz terenów sąsiednich. Prace publikowane są w języku polskim z angielskimi streszczeniami, istnieje jednak możliwość publikowania w języku angielskim. Wszystkie nadsyłane prace są recenzowane. Rocznik jest indeksowany w Zoological Records, AGRO i Index Copernicus. Od roku 2013 czasopismo znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Od numeru 23 "Ptaków Śląska" poszczególne artykuły, notatki, materiały i sprawozdania publikowane są na stronie internetowej czasopisma w formie online, jeszcze zanim cały zeszyt ukaże się drukiem. Złożone prace są dodawane na bieżąco do wglądu i pobrania. Zgodnie z zasadami publikacji online numeracja stron rozpoczyna się od strony pierwszej. Przy cytowaniu artykułów w tej formie należy zaznaczyć, że artykuł pochodzi z numeru "online".Strona powstała ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiących pomoc de minimis w ramach programu "Index Plus" (projekt nr IxP 0256 2012)