ISSN 0860-3022
eISSN 2451-3415

Przeglądasz:

Ptaki Śląska 12 (Birds of Silesia 12)

Pobierz numer (PDF)

Ekologia rozrodu trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus na stawach milickich w roku 1994

Breeding ecology of the Reed Warbler at Milicz fish-ponds in 1994

Lucyna Halupka, Jarosław Wróblewski

Pobierz artykuł (PDF)


Ptaki Zbiornika Mietkowskiego

Birds of the Mietków Reservoir

Andrzej Dyrcz, Paweł Kołodziejczyk, Krzysztof Martini, Marek Martini

Pobierz artykuł (PDF)


Ptaki wodne rezerwatu „Stawy Przemkowskie" w latach 90

Waterfowl of the reserve "Przemków ponds" in the 1990s

Andrzej Czapulak, Artur Adamski, Marek Cieślak, Lucjan Zawadzki

Pobierz artykuł (PDF)


Migracja siewkowców Charadrii na stawach doliny Baryczy

Migration of waders at the fish-ponds of the Barycz valley

Józef Witkowski, Ewald Ranoszek

Pobierz artykuł (PDF)


Zimowanie ptaków wodnych na Śląsku w latach 1990-1995

Wintering of waterfowl in Silesia in 1990-1995

Andrzej Czapulak, Jacek Betleja

Pobierz artykuł (PDF)


Skład pokarmu sowy uszatej Asio otus

Food of the Long-eared Owl

Aurelia Pawłowska-Indyk, Jolanta Bartmańska, Franciszek Indyk

Pobierz artykuł (PDF)


Pliszka cytrynowa Motacilla citreola nowy gatunek lęgowy w awifaunie Śląska

The Citrine Wagtail new breeding species in avifauna of Silesia

Adam Wojciechowski

Pobierz artykuł (PDF)


Pierwsze stwierdzenie lęgu mewy srebrzystej Larus argentatus na Śląsku

The first breeding record of the Herring Gull in Silesia

Roman Czyż

Pobierz artykuł (PDF)


Pierwsza kolonia lęgowa mewy srebrzystej Larus argentatus i mewy białogłowej Larus cachinnans na Śląsku

The first breeding colony of the Herring Gull and the Yellow-legged Gull in Silesia

Andrzej Pola, Robert Rybarczyk, Tadeusz Stawarczyk

Pobierz artykuł (PDF)


Lęg dzierzby czarnoczelnej Lanius minor na Śląsku

Breeding of the Lesser Grey Shrike in Silesia

Zenon Krzanowski

Pobierz artykuł (PDF)


Lęgi rybitwy białowąsej Chlidonias hybridus i rybitwy białoskrzydłej Ch. leucopterus w dolinie Baryczy

Breeding of the Whiskered Tern and White-winged Black Tern in the Barycz valley

Beata Orłowska, Józef Witkowski

Pobierz artykuł (PDF)


Drugie stwierdzenie tamaryszki Acrocephalus melanopogon w Polsce

The second record of the Moustached Warbler in Poland

Zenon Krzanowski

Pobierz artykuł (PDF)


Obserwacje faunistyczne

Faunistic observations

Pobierz artykuł (PDF)


XVIII i XIX Zjazd Ornitologów Śląska

18th and 19th Meetings of Silesian Ornithologists

Pobierz artykuł (PDF)
Strona powstała ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiących pomoc de minimis w ramach programu "Index Plus" (projekt nr IxP 0256 2012)