ISSN 0860-3022
eISSN 2451-3415

Przeglądasz:

Ptaki Śląska 13 (Birds of Silesia 13)

Pobierz numer (PDF)

Ornitologiczna waloryzacja akwenów Śląska

Ornithological evaluation of Silesian water bodies

Tadeusz Stawarczyk

Pobierz artykuł (PDF)


Występowanie i preferencje siedliskowe w okresie lęgowym słowika szarego Luscinia luscinia i słowika rdzawego Luscinia megarhynchos w dolinie Baryczy

Occurrence and habitat preferences in breeding season of the Thrush Nightingale and the Nightingale in the Barycz River valley

Ewald Ranoszek

Pobierz artykuł (PDF)


Rozmieszczenie i liczebność żurawia Grus grus w okolicach Wołowa w latach 1997-1998

Distribution and abundance of the Crane near Wołów in 1997-1998

Krzysztof Konieczny

Pobierz artykuł (PDF)


Ptaki lęgowe Parku Krajobrazowego Gór Opawskich

Breeding birds of the Góry Opawskie Landscape Park

Grzegorz Hebda

Pobierz artykuł (PDF)


Awifauna stawów rybnych Wielikąt koło Lubomi (województwo śląskie)

Avifauna of the Wielikąt fishponds near Lubomia (Silesian Voivodeship)

Dariusz Szyra

Pobierz artykuł (PDF)


Ptaki lęgowe dolin Nysy Łużyckiej, Bobru i Kwisy

Breeding birds of the Nysa Łużycka, Bóbr and Kwisa River valleys

Robert Rybarczyk, Andrzej Pola, Paweł Kołodziejczyk,Waldemar Górka, Bożena Gramsz, Krzysztof Zając

Pobierz artykuł (PDF)


Zimowanie ptaków wodnych na Śląsku w latach 1996-1999

Wintering of waterfowl in Silesia in 1996-1999

Andrzej Czapulak, Jacek Betleja

Pobierz artykuł (PDF)


Pierwsze stwierdzenie czapli złotawej Bubulcus ibis na Śląsku

The first record of the Cattle Egret in Silesia

Józef Witkowski

Pobierz artykuł (PDF)


Terminy przylotów i odlotów wybranych gatunków ptaków w okolicach wsi Brzózka (powiat Wołów) w latach 1947-1985

Arrival and departure dates of chosen species near Brzózka (Wołów Community) in 1947-1985

Władysław Czyżowicz, Krzysztof Konieczny

Pobierz artykuł (PDF)


Prawdopodobne gniazdowanie jerzyka Apus apus w dziuplach na terenie Borów Stobrawskich

Probable tree nesting of the Swift in the Bory Stobrawskie coniferous forest in 2001

Willem van Manen

Pobierz artykuł (PDF)


Obserwacje faunistyczne

Faunistic observations

Pobierz artykuł (PDF)


XX i XXI Zjazd Ornitologów Śląska

The 20th and 21st Meetings of Silesian Ornithologists

Pobierz artykuł (PDF)
Strona powstała ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiących pomoc de minimis w ramach programu "Index Plus" (projekt nr IxP 0256 2012)