ISSN 0860-3022
eISSN 2451-3415

Przeglądasz:

Ptaki Śląska 14 (Birds of Silesia 14)

Pobierz numer (PDF)

Liczebność i rozmieszczenie kolonii lęgowych gawrona Corvus frugilegus na Śląsku w latach 90. XX wieku

Number and distribution of breeding colonies of the Rook in Silesia in the 1990s

Andrzej Czapulak, Jacek Betleja

Pobierz artykuł (PDF)


Populacje lęgowe mew Laridae i rybitw Sternidae na Śląsku w latach 1990-2000

Breeding populations of Gulls and Terns in Silesia in 1990-2000

Andrzej Czapulak, Artur Adamski, Jacek Betleja

Pobierz artykuł (PDF)


Awifauna lęgowa fragmentu doliny Odry w województwie opolskim

Breeding avifauna of the Odra valley section within Opole province

Grzegorz Hebda, Maciej Wyszyński

Pobierz artykuł (PDF)


Ptaki byłego poligonu „Przemków Północny"

Birds of the former military training ground „North Przemków"

Artur Adamski, Andrzej Czapulak

Pobierz artykuł (PDF)


Liczebność i wybór miejsc gniazdowych u myszołowa Buteo buteo na Równinie Wrocławskiej

Number and nest site selection in Buzzard on Wrocław Plain (SW Poland)

Michał Burak

Pobierz artykuł (PDF)


Sukces lęgowy bociana białego Ciconia ciconia w dolinie Baryczy w latach 1994-2002

Breeding success of the White Stork Ciconia ciconia in the Barycz River valley in 1994-2002

Józef Witkowski, Beata Orłowska

Pobierz artykuł (PDF)


Sowy Strigiformes miasta Wrocławia

The Owls of the city of Wrocław (SW Poland)

Marcin Rachel, Wojciech Grzesiak, Krzysztof Martini, Marek Martini

Pobierz artykuł (PDF)


Liczebność i rozmieszczenie sroki Pica pica w południowo-zachodniej części Wrocławia

Numbers and distribution of the Magpie in the south-western part of Wrocław

Grzegorz Orłowski, Krzysztof Martini, Marek Martini

Pobierz artykuł (PDF)


Zimowanie łabędzia niemego Cygnus olor we Wrocławiu

Wintering of the Mute Swan in the City of Wrocław

Andrzej Czapulak

Pobierz artykuł (PDF)


Pierwsze stwierdzenie lęgu szablodzioba Recurvirostra avocetta na Śląsku

The first breeding record of the Avocette in Silesia

Jacek Betleja, Marcin Karetta, Jan Król, Gustaw Schneider

Pobierz artykuł (PDF)


Obserwacja drozda oliwkowego Turdus obscurus na Śląsku

Observation of the Eye-browed Thrush in Silesia

Andrzej Dyrcz

Pobierz artykuł (PDF)


Obserwacja rybitwy krótkodziobej Sterna nilotica na Zbiorniku Mietkowskim

Observation of the Gull-billed Tern on the Mietków Reservoir

Grzegorz Orłowski, Aleksander Milewski

Pobierz artykuł (PDF)


Obserwacje faunistyczne

Faunistic observations

Pobierz artykuł (PDF)


XXII i XXIII Zjazd Ornitologów Śląska

The 22nd and 23th Meetings of Silesian Ornithologists

Pobierz artykuł (PDF)
Strona powstała ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiących pomoc de minimis w ramach programu "Index Plus" (projekt nr IxP 0256 2012)