ISSN 0860-3022
eISSN 2451-3415

Przeglądasz:

Ptaki Śląska 16 (Birds of Silesia 16)

Pobierz numer (PDF)

Ekologia rozrodu dziwonii Carpodacus erythrinus na stawach Podgórzyńskich

Breeding ecology of the Scarlet Rosefinch at Podgórzym fishponds

Krzysztof Zając

Pobierz artykuł (PDF)


Awifauna południowo-zachodniej części Wrocławia

Avifauna of the south-western part of the city of Wrocław

Grzegorz Orłowski, Krzysztof Martini, Marek Martini

Pobierz artykuł (PDF)


Ptaki Zbiornika Świerklaniec

Birds of the Świerklaniec Reservoir

Dariusz Szlama, Krzysztof Belik, Tomasz Grochowski, Krzysztof Kokoszka, Henryk Kościelny, Adrian Ochmann, Mariusz Ostański, Michał Skóra, Jarosław Wojtczak

Pobierz artykuł (PDF)


Występowanie pluszcza Cinclus cinclus w północnej części Sudetów Środkowych

Abundance of the Dipper in the Middle Sudetes northern part

Cezary Dziuba

Pobierz artykuł (PDF)


Awifauna lęgowa stawów rybnych w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego

Breeding birds of fishponds in the south-western part of the Lubuskie Voivodeship

Paweł Czechowski, Marcin Bocheński, Marcin Sidelnik

Pobierz artykuł (PDF)


Awifauna przelotna i zimująca środkowego odcinka doliny Odry

Migrating and wintering avifauna of the Odra River valley middle section

Marcin Bocheński, Zbigniew Kajzer, Paweł Czechowski, Grzegorz Jędro, Jacek Cichocki, Sławomir Rubacha, Marcin Sidelnik, Andrzej Wąsicki

Pobierz artykuł (PDF)


Pierwsze stwierdzenie sieweczki pustynnej Charadrius leschenaultii na Śląsku

The first record of the Greater Sand Plover from Silesia

Marek Zarzycki

Pobierz artykuł (PDF)


Zimowanie ptaków wodno-błotnych na polach irygacyjnych we Wrocławiu w sezonie 2004/2005

Wintering of some waterbirds species on the sewage farm in the city of Wrocław in the season of 2004/2005

Grzegorz Orłowski

Pobierz artykuł (PDF)


Zniszczenia kolonii lęgowych gawrona Corvus frugilegus we Wrocławiu i okolicach podczas wiosennej nawałnicy w roku 2005

Devastation of the breeding colonies of the Rook in the city of Wrocław and its surroundings during the severe spring storm in 2005

Grzegorz Orłowski

Pobierz artykuł (PDF)


Obserwacje faunistyczne

Faunistic observations

Pobierz artykuł (PDF)


XXVI Zjazd Ornitologów Śląska

The 26th Meeting of Silesian Ornithologists

Pobierz artykuł (PDF)
Strona powstała ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiących pomoc de minimis w ramach programu "Index Plus" (projekt nr IxP 0256 2012)