ISSN 0860-3022
eISSN 2451-3415

Przeglądasz:

Ptaki Śląska 17 (Birds of Silesia 17)

Pobierz numer (PDF)

Ekologia rozrodu kosa Turdus merula w Parku Grabiszyńskim

Breeding ecology of the Blackbirds at the Grabiszyński Park

Paweł Grochowski

Pobierz artykuł (PDF)


Występowanie nura rdzawoszyjego Gavia stellata i nura czarnoszyjego G. arctica na Śląsku

The occurence of the Red-throated Diver and Black-throated Diver in Silesia (SW Poland)

Andrzej Czapulak, Grzegorz Orłowski

Pobierz artykuł (PDF)


Zimowanie ptaków wodnych na ciekach górskich w Sudetach Środkowych i Wschodnich

Wintering of waterfowl on mountains watercourses in the Middle and Eastern Sudetes

Cezary Dziuba, Hanna Sztwiertnia

Pobierz artykuł (PDF)


Pojawy rzadkich gatunków ptaków na zbiorniku Mietkowskim w latach 1998-2005

Rare birds on the Mietków Reservoir in years 1998-2005

Grzegorz Orłowski, Paweł Gębski

Pobierz artykuł (PDF)


Zagęszczenie populacji lęgowej i miejsca gniazdowania oknówek Delichon urbica we Wrocławiu

Breeding densities and nesting sites of the House Martin in Wrocław

Justyna Niżyńska-Bubel, Grzegorz Kopij

Pobierz artykuł (PDF)


Lęg mandarynki Aix galericulata na Dolnym Śląsku

A breeding record of the Mandarin Duck in Lower Silesia

Andrzej Kąkol, Marek Stajszczyk

Pobierz artykuł (PDF)


Pierwsze stwierdzenie lęgu gęsiówki egipskiej Alopochen aegyptiaca w Polsce

The first breeding record of the Egyptian Goose in Poland

Mariusz Rojek, Marek Stajszczyk

Pobierz artykuł (PDF)


Mewa delawarska Larus delawarensis nowym gatunkiem w awifaunie Śląska

The Ring-billed Gull as a new species in the avifauna of Silesia

Adrian Ochmann, Zbigniew Kajzer, Łukasz Łowicki, Sławomir Rubacha

Pobierz artykuł (PDF)


Liczebność dzięciołów Picidae gniazdujących w grądach nadodrzańskich we Wrocławiu

Abundance of woodpeckers in oakbeam forests in Wrocław

Grzegorz Kopij, Piotr Hołga

Pobierz artykuł (PDF)


Obserwacje faunistyczne

Faunistic observations

Pobierz artykuł (PDF)


XXVII i XXVIII Zjazd Ornitologów Śląska

The 27th and 28th Meeting of Silesian Ornithologists

Pobierz artykuł (PDF)
Strona powstała ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiących pomoc de minimis w ramach programu "Index Plus" (projekt nr IxP 0256 2012)