ISSN 0860-3022
eISSN 2451-3415

Przeglądasz:

Dolina Baryczy 1 (Barycz Valley 1)

Pobierz numer (PDF)

Stacja Ornitologiczna Uniwersytetu Wrocławskiego

Ornithological Station of Wrocław University

Józef Witkowski

Pobierz artykuł (PDF)


Rezerwat przyrody "Stawy Milickie"

Nature reserve Milicz fish-ponds

Józef Witkowski

Pobierz artykuł (PDF)


Wyniki badań nad populacją gęsi gęgawy Anser anser na Stawach Milickich

Population study of Greylag Goose breeding at Milicz fish-ponds

Józef Witkowski

Pobierz artykuł (PDF)


Materiały do ekologii rozrodu głowienki Aythya ferina na Stawach Milickich

On the breeding ecology of Pochard at Milicz fish-ponds

Tadeusz Stawarczyk

Pobierz artykuł (PDF)


Zmiany w liście gatunków lęgowych Doliny Baryczy w ostatnich dwudziestu latach

Changes in the list of breeding bird species of Barycz valley during last twenty years

Józef Witkowski

Pobierz artykuł (PDF)


Wykaz ptaków zaobrączkowanych w akcji milickiej w latach 1970-1980

List of birds ringed during Milicz operation in 1970-1980

Pobierz artykuł (PDF)


Wiadomości powrotne o ptakach zaobrączkowanych w akcji Stawno w latach 1970-1980

Return information of birds ringed during the action Stawno (Milicz fish-ponds), in the years 1970-1980

Pobierz artykuł (PDF)


Bibliografia ornitologiczna Doliny Baryczy za lata 1935-1980

Barycz Valley ornithological bibliography 1935-1980

Pobierz artykuł (PDF)
Strona powstała ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiących pomoc de minimis w ramach programu "Index Plus" (projekt nr IxP 0256 2012)