ISSN 0860-3022
eISSN 2451-3415

Przeglądasz:

Dolina Baryczy 2 (Barycz Valley 2)

Pobierz numer (PDF)

Wstępne wyniki badań nad znakowaną populacją trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus w rezerwacie „Stawy Milickie

Study on colour ringed breeding population of Reed Warblers Acrocephalus scirpaceus at Milicz fish-ponds

Marta Borowiec

Pobierz artykuł (PDF)


Badania nad poligamią u trzciniaka Acrocephalus arundunaceus na Stawach Milickich

Polygamy among Great Reed Warbler at Milicz fish-ponds

Andrzej Dyrcz

Pobierz artykuł (PDF)


Ekologia rozrodu wrony siwej Corvus corone cornix na Stawach Milickich

Breeding ecology of Hooded Crow at Milicz fish-ponds

Wojciech Grabiński

Pobierz artykuł (PDF)


Wstępne wyniki badań nad ekologia rozrodu łyski Fulica atra na Stawach Milickich

Preliminary results of Coot breeding ecology investigations at Milicz fish-ponds

Wojciech Jankowski

Pobierz artykuł (PDF)


Kormoran Phalacrocorax carbo znów gatunkiem lęgowym w Dolinie Baryczy

Cormorant - again a breeding species in the Barycz Valley

Adam Mrugasiewicz

Pobierz artykuł (PDF)


Sprawozdanie z wyników inwentaryzacji niektórych lęgowych ptaków wodnych w Dolinie Baryczy w r. 1981

Breeding birds report from Barycz Valley in 1981

Ewald Ranoszek

Pobierz artykuł (PDF)


Materiały do awifauny lęgowej Śląska zebrane w latach 1980-1981

New breeding birds records in Silesia in years 1980-1981

Pobierz artykuł (PDF)


Wykaz ptaków zaobrączkowanych w Dolinie Baryczy w r. 1981

List of birds ringed in Barycz valley in 1981

Pobierz artykuł (PDF)


III Zjazd Ornitologów Śląska

3th Meeting of Silesian Ornithologists

Pobierz artykuł (PDF)
Strona powstała ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiących pomoc de minimis w ramach programu "Index Plus" (projekt nr IxP 0256 2012)