ISSN 0860-3022
eISSN 2451-3415

Przeglądasz:

Dolina Baryczy 3 (Barycz Valley 3)

Pobierz numer (PDF)

Bielik Haliaeetus albicilla w Dolinie Baryczy

White-tailed Eagle in Barycz Valley

Adam Mrugasiewicz

Pobierz artykuł (PDF)


Biologia i ekologia błotniaka stawowego Circus aeruginosus w Dolinie Baryczy (doniesienie tymczasowe)

Breeding biology and ecology of Marsh Harrier in Barycz Valley (preliminary note)

Józef Witkowski

Pobierz artykuł (PDF)


Pasożytnictwo lęgowe myszołowa Buteo buteo względem bielika Haliaeetus albicilla

Buzzard brood parasitism on White-tailed Eagle

Adam Mrugasiewicz

Pobierz artykuł (PDF)


Przebieg wymierania kraski Coracias garrulus we wschodniej części Doliny Baryczy

Extinction of Roller in eastern part of Barycz Valley

Józef Witkowski

Pobierz artykuł (PDF)


Wykluczanie się żerowisk samca i samicy trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus w okresie karmienia piskląt

Foraging ground division between sexes during feeding nestlings in Reed Warbler

Awa Król

Pobierz artykuł (PDF)


Kilka obserwacji nad sposobem polowania bielika Haliaeetus albicilla

Some observations on hunting methods of White-tailed Eagle

Adam Mrugasiewicz

Pobierz artykuł (PDF)


Materiały do awifauny śląska

Contributions to Silesian avifauna

Pobierz artykuł (PDF)


Wyniki inwentaryzacji wybranych gatunków ptaków lęgowych w Dolinie Baryczy w latach 1982 i 1983

Breeding bird report from Barycz Valley - 1982 and 1983

Zespół Opracowujący Awifaunę Doliny Baryczy

Pobierz artykuł (PDF)


IV i V Zjazd Ornitologów Śląska

4th and 5th Meeting of Silesian Ornithologists

Pobierz artykuł (PDF)
Strona powstała ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiących pomoc de minimis w ramach programu "Index Plus" (projekt nr IxP 0256 2012)