ISSN 0860-3022
eISSN 2451-3415

Przeglądasz:

Ptaki Śląska 8 (Birds of Silesia 8)

Pobierz numer (PDF)

Pokarm piskąt potrzosa Emberiza schoeniclus w środowisku stawów hodowlanych

Food of Reed Bunting nestlings in the environment of farming ponds

Jerzy Okulewicz

Pobierz artykuł (PDF)


Wstępne wyniki znakowania obrożami gęgaw Anser anser w Dolinie Baryczy w latach 1988-1989

Preliminary results of neck-banding of Greylag Geese in the Barycz valley during 1988-1989

Józef Witkowski

Pobierz artykuł (PDF)


Ekologia gnieżdżenia się trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus (materiał gniazdowy, wymiary i usytuowanie gniazd)

Nestling ecology of Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus (nest material, nest size and nest distribution)

Marta Borowiec, Ewa Dąbrowska

Pobierz artykuł (PDF)


Rozwój postembrionalny łozówki Acrocephalus palustris w warunkach naturalnych

Nestling growth of the Marsh Warbłer in natural conditions

Leszek Karnas

Pobierz artykuł (PDF)


Ptaki rezerwatu "Stawy Przemkowskie" i okolic

Birds of nature reserve "Stawy Przemkowskie" and its surroundings

Marek Cieślak, Andrzej Czapulak, Jarosław Krogulec

Pobierz artykuł (PDF)


Rzadkie ptaki obserwowane w dolinie Wisły w okolicach Brzeszcz (woj. katowickie)

Rare birds observed at the Wisła valley near Brzeszcze (Katowice district)

Zenon Krzanowski

Pobierz artykuł (PDF)


Ptaki wodno-błotne stawów podgórzyńskich w latach 1981-1983

Breeding birds of Podgórzyn fish-ponds in 1981-1983

Bożena Gramsz

Pobierz artykuł (PDF)


Zimowanie ptaków wodnych na Śląsku w latach 1988-1989

Wintering of waterfowl in Silesia in 1988-1989

Andrzej Czapulak

Pobierz artykuł (PDF)


Pierwsze stwierdzenie lęgu ohara Tadorna tadorna na Śląsku

First breeding record of Shelduck in Silesia

Andrzej Dyrcz, Paweł Kołodziejczyk

Pobierz artykuł (PDF)


Kazarka Tadorna ferruginea ptakiem lęgowym w Polsce

Ruddy Shelduck breeds in Poland

Tadeusz Stawarczyk

Pobierz artykuł (PDF)


Lęg rybitwy białoczelnej Sterna albifrons na Zbiorniku Mietkowskim

Breeding of Little Tern at Mietków Reservoir

Tadeusz Drazny, Wiesław Tabisz, Dariusz Olej

Pobierz artykuł (PDF)


Lęgi czapli purpurowej Ardea purpurea na Stawach Milickich

Breeding records of Purple Heron on the Milicz Ponds

Józef Witkowski, Beata Orłowska

Pobierz artykuł (PDF)


Pierwsze stwierdzenie trznadelka Emberiza pusilla na Śląsku

The first record of Little Bunting in Silesia

Dariusz Szlama

Pobierz artykuł (PDF)


Obserwacja biegusa płowego Tryngites subruficolis na Zbiorniku Turawskim

Observation of Buff-breasted Sandpiper on Turawa Reservoir

Grzegorz Lorek, Dariusz Czaplicki

Pobierz artykuł (PDF)


Bocian biały Ciconia ciconia w byłym powiecie prudnickim

White Stork in the former Prudnik districkt

Grzegorz Kopij

Pobierz artykuł (PDF)


Obserwacje fenologiczne

Phenological records

Pobierz artykuł (PDF)


XI Zjazd Ornitologów Śląska

11th Meeting of Silesian Ornithologists

Pobierz artykuł (PDF)
Strona powstała ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiących pomoc de minimis w ramach programu "Index Plus" (projekt nr IxP 0256 2012)