ISSN 0860-3022
eISSN 2451-3415

Przeglądasz:

Ptaki Śląska 9 (Birds of Silesia 9)

Pobierz numer (PDF)

Sukcesja lęgowych ptaków wodno-błotnych na Zbiorniku Turawskim w latach 1977-1991

Succession of breeding waterfowl in 1977-1991 on Turawski Reservoir

Tadeusz Stawarczyk, Andrzej Karnaś

Pobierz artykuł (PDF)


Zmiany w ugrupowaniu ptaków lęgowych w Parku Szczytnickim we Wrocławiu w ciągu kilkunastu lat

Changes in bird assemblage in Park Szczytnicki in Wrocław within several years

Romuald Cisakowski

Pobierz artykuł (PDF)


Występowanie łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus i łabędzia czarnodziobego C. columbianus na Ślasku

The occurence of the non-breeding Whooper Swan and Bewick's Swan in Silesia (SW Poland)

Andrzej Czapulak

Pobierz artykuł (PDF)


Ptaki zbiornika Łąka (wojewodztwo katowickie)

Birds of Łąka Reservoir (Katowice region)

Ireneusz Oleksik

Pobierz artykuł (PDF)


Występowanie pustułki Falco tinnunculus na Górnym Śląsku w latach 1988-1991

The occurence of the Kestrel in Upper Silesia in 1988-1991

Jacek Betleja

Pobierz artykuł (PDF)


Pokarm płomykówki Tyto alba na Śląsku Opolskim

The food of the Barn Owl in Opole province, Silesia

Grzegorz Kopij

Pobierz artykuł (PDF)


Występowanie mewy białogłowej Larus cachinnans w rejonie Ostrawy (Czeski Śląsk)

The occurence of the Yellow-legged Gull in Ostrava region (Czech Silesia)

Jiri Hudecek, Renata Fojtikova

Pobierz artykuł (PDF)


Pierwsze stwierdzenie lęgu mewy czarnogłowej Larus melanocephalus na Śląsku

The first breeding record of Mediterranean Gull in Silesia

Paweł Kołodziejczyk, Tadeusz Stawarczyk

Pobierz artykuł (PDF)


Dzięcioł syryjski Dendrocopos syriacus – nowy gatunek lęgowy na Śląsku

Syrian Woodpecker – new breeding species in Silesia

Grzegorz Lorek, Jolanta Durczyńska

Pobierz artykuł (PDF)


Pierwsze stwierdzenie skowrończyka krótkopalcowego Calandrella brachydactyla na Śląsku

First record of the Short-toed Lark in Silesia

Mariusz Ostański

Pobierz artykuł (PDF)


Żwirowiec stepowy Glareola nordmanni na Zbiorniku Mietkowskim

Black-winged Pratincole on Mietków Reservoir

Roman Guziak, Tadeusz Stawarczyk

Pobierz artykuł (PDF)


Ponowne stwierdzenie sokoła skalnego Falco eleonorae na Śląsku

The second record of Eleonora’s Falcon in Silesia

Andrzej Karnaś

Pobierz artykuł (PDF)


Obserwacja puszczyka uralskiego Strix uralensis w Lasach Lublinieckich

An observation of the Ural Owl in Lubliniec Forest

Henryk Kościelny, Krzysztof Belik

Pobierz artykuł (PDF)


Obserwacje faunistyczne

Faunistic records

Pobierz artykuł (PDF)


XII i XIII Zjazd Ornitologów Śląska

12th and 13th Meeting of Silesian Ornithologists

Pobierz artykuł (PDF)
Strona powstała ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiących pomoc de minimis w ramach programu "Index Plus" (projekt nr IxP 0256 2012)