ISSN 0860-3022
eISSN 2451-3415

Przeglądasz:

Ptaki Śląska 21 (Birds of Silesia 21)

Pobierz numer (PDF)

Ptaki Zbiornika Goczałkowickiego

Birds of the Goczałkowice Reservoir

Jacek Betleja, Jan Król, Jan Kohut, Gustaw Schneider

Pobierz artykuł (PDF)


Ptaki zbiornika Kuźnica Warężyńska

Birds of the Kuźnica Warężyńska Reservoir

Paweł Kmiecik, Radosław Gwóźdź, Szymon Beuch

Pobierz artykuł (PDF)


Występowanie sieweczki rzecznej Charadrius dubius, świergotka polnego Anthus campestris i białorzytki Oenanthe oenanthe na zwałowiskach kopalnianych w okolicach Bytomia

Occurence of Little Ringed Plover Charadrius dubius, Tawny Pipit Anthus campestris and Northern Weathear Oenanthe oenanthe on mine heaps in Bytom (Upper Silesian urban area)

Szymon Beuch

Pobierz artykuł (PDF)


Zanik górnośląskiej populacji dzierlatki Galerida cristata na przełomie XX i XXI wieku

Decline in the Crested Lark Galerida cristata population in Upper Silesia at the turn of 21st Century

Szymon Beuch

Pobierz artykuł (PDF)


Tworzenie się miejskich populacji lęgowych krzyżówki Anas platyrhynchos i czernicy Aythya fuligula w Legnicy i Wrocławiu

The formation of Mallard Anas platyrhynchos and Tufted Duck Aythya fuligula urban breeding populations in Legnica and Wrocław cities, SW Poland

Ludwik Tomiałojć

Pobierz artykuł (PDF)


Gniazdowanie rybołowa Pandion haliaetus na Śląsku

Breeding of Osprey Pandion haliaetus in Silesia

Sławomir Rubacha

Pobierz artykuł (PDF)


Jesienny nalot kobczyka Falco vespertinus na Śląsku w roku 2012

Autumn influx of Red-footed Falcon Falco vespertinus in Silesia in 2012

Paweł Kołodziejczyk, Romuald Cisakowski, Gwidon Gaudnik, Maciej Buchalik, Waldemar Michalik, Rafał Świerad, Wiesław Wodecki

Pobierz artykuł (PDF)


Trzecie stwierdzenie lęgu szablodzioba Recurvirostra avosetta na Śląsku

Third breeding record of Avocete Recurvirostra avosetta in Silesia

Aleksandra Wasińska, Beata Czyż

Pobierz artykuł (PDF)


Trzecie stwierdzenie mewy bladej Larus hyperboreus na Śląsku

Third record of the Glaucous Gull Larus hyperboreus in Silesia

Adrian Ochmann, Szymon Beuch, Rafał Świerad, Adam Chlebowski, Paweł Kołodziejczyk, Rafał Walczybok

Pobierz artykuł (PDF)


Zimowe obserwacje dudka Upupa epops w Polsce oraz opis zimowisk tego gatunku

Winter observations on Hoopoe Upupa epos in Poland and description of its winter sites

Marek Stajszczyk

Pobierz artykuł (PDF)


Drugie stwierdzenie jaskółki rudawej Cecropis daurica na Śląsku

Second record of Red-rumped Swallow Cecropis daurica in Silesia

Szymon Beuch

Pobierz artykuł (PDF)


Zimowanie ptaków wodnych na Śląsku w roku 2014

Wintering of water birds in Silesia in the year 2014

Paweł Grochowski, Szymon Beuch

Pobierz artykuł (PDF)


Faunistycznie ważne obserwacje ptaków na Śląsku w roku 2013

Important observations of birds in Silesia in 2013

Pobierz artykuł (PDF)


XXXV Zjazd Ornitologów Śląska

35th Meeting of Silesian Ornithologists

Hanna Sztwiertnia

Pobierz artykuł (PDF)
Strona powstała ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiących pomoc de minimis w ramach programu "Index Plus" (projekt nr IxP 0256 2012)