ISSN 0860-3022
eISSN 2451-3415

Przeglądasz:

Ptaki Śląska 22 (Birds of Silesia 22)

Pobierz numer (PDF)

Zmiany liczebności pospolitych ptaków lęgowych na Śląsku w latach 2000-2014

Changes in abundance of common breeding birds in Silesia in 2000-2014

Szymon Beuch, Jacek Betleja, Tomasz Chodkiewicz, Justyna Lewandowska, Przemysław Chylarecki, Beata Czyż

Pobierz artykuł (PDF)


Awifauna Lasu Miechowickiego w Bytomiu

Avifauna of the Miechowicki Forest in Bytom

Szymon Beuch

Pobierz artykuł (PDF)


Wpływ wielkości zadrzewień śródpolnych pod Legnicą na skład gatunkowy, zagęszczenie i strukturę dominacji ptaków lęgowych

The influence of the size of tree clumps on species composition, density and dominance structure of breeding birds in the fields near Legnica

Adam Bronowicki, Grzegorz Kopij

Pobierz artykuł (PDF)


Zimowanie ptaków wodnych we Wrocławiu w latach 1965-2006

Wintering of waterbirds in Wrocław in 1965-2006

Zbigniew Jakubiec, Paulina Awińska-Latosi

Pobierz artykuł (PDF)


Charakterystyka izolowanej populacji orlika krzykliwego Clanga pomarina w województwie opolskim

Characteristics of an isolated population of the Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina in Opole Province

Adam Czubat, Michał Stelmaszyk

Pobierz artykuł (PDF)


Zimowe lęgi sierpówki Streptopelia decaocto w Sosnowcu

Winter nesting of the Collared Dove Streptopelia decaocto in Sosnowiec

Justyna Soska, Marek Stajszczyk

Pobierz artykuł (PDF)


Wyjątkowo późna obserwacja biegusa płaskodziobego Calidris falcinellus na Śląsku

Exceptionally late record of Broad-billed Sandpiper Calidris falcinellus in Silesia

Tomasz Tańczuk, Michał Zawadzki

Pobierz artykuł (PDF)


Trzecie stwierdzenie nura białodziobego Gavia adamsii na Śląsku

Third record of Yellow-billed Loon Gavia adamsii in Silesia

Maciej Nagler

Pobierz artykuł (PDF)


Obserwacja ciemnej odmiany błotniaka stawowego Circus aeruginosus na Śląsku i jej występowanie w Europie

Observation of the dark morph of the Marsh Harrier Circus aeruginosus in Silesia and its occurence in Europe

Łukasz Berlik

Pobierz artykuł (PDF)


Regularne zimowanie pokrzywnicy Prunella modularis na osadnikach kopalnianych w Bytomiu i Zabrzu

Regular wintering of the Dunnock Prunella modularis at mine-water settling ponds in Bytom and Zabrze

Szymon Beuch

Pobierz artykuł (PDF)


Zaroślówka Acrocephalus dumetorum nowym gatunkiem w awifaunie Śląska

Blyth’s Reed Warbler Acrocephalus dumetorum - a new bird species in Silesia

Aleksandra Wasińska, Krzysztof Koźlik, Katarzyna Mazur, Krzysztof Ostrowski, Szymon Beuch

Pobierz artykuł (PDF)


Próby zimowania pokląskwy Saxicola rubetra na Śląsku

Wintering of the Whinchat Saxicola rubetra in Silesia

Michał Zawadzki, Tomasz Tańczuk

Pobierz artykuł (PDF)


Zmiany składu gatunkowego awifauny Śląska w ciągu ponad 200 lat regionalnych badań ornitologicznych

Changes in species composition of Silesian avifauna during 200 years of regional ornithological studies

Bartosz Smyk, Tadeusz Stawarczyk

Pobierz artykuł (PDF)


Zimowanie ptaków wodnych na Śląsku w roku 2015

Wintering of water birds in Silesia in 2015

Paweł Grochowski, Szymon Beuch, Justyna Lewandowska, Jacek Betleja, Paweł Czechowski

Pobierz artykuł (PDF)


Faunistycznie ważne obserwacje ptaków na Śląsku w roku 2014

Important observation of birds in Silesia in 2014

Pobierz artykuł (PDF)


Odtwarzanie skarp lęgowych dla żołn Merops apiaster w powiecie tarnogórskim (województwo śląskie) w latach 2013–2015

Restoration of cliffs for European Bee-eaters Merops apiaster in the district of Tarnowskie Góry (Silesian Voivodeship) in 2013-2015

Szymon Beuch, Radosław Gwóźdź

Pobierz artykuł (PDF)


XXXVI Zjazd Ornitologów Śląska

36th Meeting of Silesian Ornithologists

Hanna Sztwiertnia

Pobierz artykuł (PDF)


Recenzja książki: Magnus Robb & The Sound Approach. 2015. Undiscovered Owls. A Sound Approach guide. Published by The Sound Approach

Review of: Magnus Robb & The Sound Approach. 2015. Undiscovered Owls. A Sound Approach guide. Published by The Sound Approach

Andrzej Dyrcz

Pobierz artykuł (PDF)


Recenzja rozdziału: Dyrcz A. 2014. Ptaki (Aves). W: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków, tom IV (red. Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E.), str. 253 – 428, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa

Review of: Dyrcz A. 2014. Ptaki (Aves). W: Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków, tom IV (red. Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E.), str. 253 – 428, Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa

Konrad Hałupka

Pobierz artykuł (PDF)
Strona powstała ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiących pomoc de minimis w ramach programu "Index Plus" (projekt nr IxP 0256 2012)