ISSN 0860-3022
eISSN 2451-3415

Przeglądasz:

Ptaki Śląska 23 (Birds of Silesia 23)Ptaki lęgowe Jezior Sławskich

Breeding birds of the Sławskie Lakes

Sławomir Rubacha

Pobierz artykuł (PDF)


Awifauna zbiornika Świerklaniec w latach 2005-2016

Avifauna of the Świerklaniec Reservoir in 2005-2016

Szymon Beuch

Pobierz artykuł (PDF)


Ptaki lęgowe Kanału Gliwickiego w roku 2015

Breeding birds of the Gliwicki Canal in 2015

Szymon Beuch

Pobierz artykuł (PDF)


Ptaki lęgowe centralnej części śródmieścia Bytomia w latach 2011 i 2015

Breeding birds of the central part of Bytom downtown in 2011 and 2015

Justyna Soska, Szymon Beuch

Pobierz artykuł (PDF)


Zimowanie ptaków wodnych na Śląsku w latach 2011-2016

Wintering of waterbirds in Silesia in 2011-2016

Paweł Grochowski, Szymon Beuch, Paweł Czechowski, Jacek Betleja, Bartosz Smyk

Pobierz artykuł (PDF)


Rozmieszczenie, liczebność i środowisko lęgowe błotniaka stawowego Circus aeruginosus na Górnym Śląsku w latach 1981-2015

Distribution, numbers and breeding habitat of the Marsh Harrier Circus aeruginosus in Upper Silesia in 1981–2015

Piotr Cempulik, Justyna Lewandowska

Pobierz artykuł (PDF)


Rozwój populacji bielika Haliaeetus albicilla we wschodniej części Śląskiego Regionu Ornitologicznego

Growth of population of White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla in eastern part of the Silesian Ornithological Region

Adam Czubat, Michał Stelmaszyk

Pobierz artykuł (PDF)


Biologia lęgowa pustułki Falco tinnunculus w warunkach kolonii lęgowej we Wrocławiu

Breeding biology of the colonial nesting Common Kestrel Falco tinnunculus in Wrocław

Małgorzata Pietkiewicz, Paweł Kwaśniewicz, Paweł Łuczak

Pobierz artykuł (PDF)


Gniazdowanie żurawia Grus grus w Nadleśnictwie Katowice

Nesting of the Eurasian Crane Grus grus in the forest district of Katowice

Szymon Beuch, Marcin Karetta, Adrian Ochmann

Pobierz artykuł (PDF)


Zimowe obserwacje raroga Falco cherrug na Dolnym Śląsku

Wintering of the Saker Falcon Falco cherrug in Lower Silesia

Bartosz Smyk, Krzysztof Ostrowski, Leszek Duduś

Pobierz artykuł (PDF)


Skowrończyk krótkopalcowy Calandrella brachydactyla nowym gatunkiem w awifaunie Śląska

Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla a new species to the Silesian avifauna

Grzegorz Orłowski

Pobierz artykuł (PDF)


Najważniejsze obserwacje awifaunistyczne na Śląsku w roku 2015

The most important avifaunistic observations in Silesia in 2015

Pobierz artykuł (PDF)


XXXVII Zjazd Ornitologów Śląska

37th Meeting of Silesian Ornithologists

Hanna Sztwiertnia

Pobierz artykuł (PDF)


Materiały z konferencji „Innowacje w terenowej ornitologii” organizowanej w dniach 14–16.10.2016 roku w Poraju z okazji 35-lecia Górnośląskiego Koła Ornitologicznego

The materials of the Conference „Innovations in field ornithology” held on 14–16 October 2016 in Poraj on the occasion of the 35th anniversary of Upper Silesian Ornithological Society

Pobierz artykuł (PDF)


Jan Kohut (1925-2016)

Pobierz artykuł (PDF)
Strona powstała ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiących pomoc de minimis w ramach programu "Index Plus" (projekt nr IxP 0256 2012)