ISSN 0860-3022
eISSN 2451-3415

Przeglądasz:

Ptaki Śląska 24 (Birds of Silesia 24)

Pobierz numer (PDF)

Ptaki lęgowe w starej zabudowie Wrocławia w latach 1973-1974 oraz 2016

Breeding birds of the historical downtown of Wrocław in 1973-1974 and 2016

Ludwik Tomiałojć

Pobierz artykuł (PDF)


Ptaki zbiornika Dzierżno Duże w latach 2006-2017

Birds of the Dzierżno Duże Reservoir in 2006-2017

Szymon Beuch, Dariusz Szlama

Pobierz artykuł (PDF)


Zanik populacji kulika wielkiego Numenius arquata i rycyka Limosa limosa na Śląsku na początku XXI w.

Disappearance of breeding populations of the Eurasian Curlew Numenius arquata and Black-tailed Godwit Limosa limosa in Silesia at the beginning of the 21 century

Szymon Beuch, Bartosz Smyk, Paweł Czechowski, Wiesław Lenkiewicz, Marek Cieślak, Sławomir Rubacha

Pobierz artykuł (PDF)


Zagęszczenia par lęgowych sroki Pica pica na zróżnicowanych siedliskowo powierzchniach próbnych Górnego Śląska w latach 1981-2015

Densities of breeding pairs of the Magpie Pica pica in different habitats of Upper Silesia in 1981-2015

Piotr Cempulik, Szymon Beuch

Pobierz artykuł (PDF)


Rozmieszczenie i liczebność kolonii lęgowych gawrona Corvus frugilegus na Śląsku w latach 2013-2014

Distribution and numbers of breeding colonies of the Rook Corvus frugilegus in Silesia in 2013-2014

Leszek Jerzak, Aleksandra Szurlej-Kielańska, Szymon Beuch, Joanna Frankiewicz, Paweł Kołodziejczyk, Leszek Matacz

Pobierz artykuł (PDF)


Rozmieszczenie siedliskowe i zagęszczenia populacji wróbla Passer domesticus zimą 2015/2016 w wybranych gminach konurbacji górnośląskiej

Habitat-specific distribution and densities of the House Sparrow Passer domesticus in winter 2015/2016 in some communes of The Upper-Silesian conurbation

Piotr Cempulik, Krzysztof Sokół

Pobierz artykuł (PDF)


Występowanie jemiołuszki Bombycilla garrulus w Zielonej Górze w latach 1994-2015

The occurence of Bohemian Waxwings Bombycilla garrulus in Zielona Góra in 1994-2015

Paweł Czechowski, Grzegorz Jędro

Pobierz artykuł (PDF)


Biologia lęgowa świstunki leśnej Phylloscopus sibilatrix w lasach okolic Wrocławia

Breeding biology of Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix in the forests near Wrocław

Tomasz Maszkało

Pobierz artykuł (PDF)


Sterniczka jamajska Oxyura jamaicensis - występowanie w Polsce i sytuacja gatunku w Europie

The Ruddy Duck Oxyura jamaicensis: occurence in Poland and its status in Europe

Radosław Gwóźdź

Pobierz artykuł (PDF)


Lęg orlika krzykliwego Clanga pomarina w województwie dolnośląskim oraz pochodzenie oznakowanych ptaków lęgowych ze śląskiej populacji

Breeding record of the Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina in Lower Silesia Province, and the origin of marked birds in the Silesian population

Adam Czubat, Tadeusz Drazny

Pobierz artykuł (PDF)


Możliwy lęg kani czarnej Milvus migrans na słupie napowietrznej linii energetycznej

Possible breeding of Black Kite Milvus migrans on a pole of overhead power line

Łukasz Czajka

Pobierz artykuł (PDF)


Zimowanie ptaków wodnych na Śląsku w roku 2017

The wintering of waterbirds in Silesia in 2017

Paweł Grochowski, Jacek Betleja, Paweł Czechowski, Bartosz Smyk

Pobierz artykuł (PDF)


Najważniejsze obserwacje awifaunistyczne na Śląsku w roku 2016

The most important avifaunistic observations in Silesia in 2016

Pobierz artykuł (PDF)


XXXVIII Zjazd Ornitologów Śląska

38th Meeting of Silesian Ornithologists

Hanna Sztwiertnia

Pobierz artykuł (PDF)


35-lecie Górnośląskiego Koła Ornitologicznego. Zarys historii w latach 1981-2016

35th anniversary of Upper Silesian Ornithological Society. Historical note of 1981-2016

Tomasz Iwasiów, Jacek Betleja, Piotr Cempulik, Ewa Pyśk, Szymon Beuch

Pobierz artykuł (PDF)
Strona powstała ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiących pomoc de minimis w ramach programu "Index Plus" (projekt nr IxP 0256 2012)