ISSN 0860-3022
eISSN 2451-3415

Przeglądasz:

Ptaki Śląska 25 (Birds of Silesia 25)


Ptaki Zbiornika Turawskiego w latach 1992-2017

Birds of the Turawa Reservoir in 1992-2017

Jerzy Stasiak, Michał Zawadzki, Michał Leszczyński

Pobierz artykuł (PDF)


Zimowanie ptaków wodnych na Górnym Śląsku i terenach przyległych w latach 2000-2010

Wintering of waterbirds in Upper Silesia and surrounding areas in 2000-2010

Jacek Betleja

Pobierz artykuł (PDF)


Zimowanie ptaków wodnych we Wrocławiu w latach 2011-2018

Wintering of waterbirds in Wrocław in 2011-2018

Paweł Grochowski

Pobierz artykuł (PDF)


Stan populacji bociana białego Ciconia ciconia w Śląskim Regionie Ornitologicznym w 2014 roku

Population of the White Stork Ciconia ciconia in Silesian Ornithological Region in 2014

Hanna Sztwiertnia, Andrzej Wuczyński, Jacek Betleja, Leszek Jerzak, Piotr Profus, Artur Siekiera, Joachim Siekiera, Jakub Szymczak

Pobierz artykuł (PDF)


Spadek liczebności populacji lęgowej kawki Corvus monedula na wybranych powierzchniach badawczych we Wrocławiu

Breeding population decline in the Jackdaw Corvus monedula on sample plots in Wrocław

Klaudia Wala, Bartosz Smyk, Emilia Brzęk, Damian Celiński, Joanna Guziak

Pobierz artykuł (PDF)


Gniazdowanie krzyżodzioba świerkowego Loxia curvirostra w Zielonej Górze

Nesting of the Red Crossbill Loxia curvirostra in Zielona Góra

Paweł Czechowski, Alicja Dubicka

Pobierz artykuł (PDF)


Gniazdowanie sierpówek Streptopelia decaocto w okresie zimowym na osiedlu blokowym w Bytomiu

Breeding of the Collared Dove Streptopelia decaocto in the winter in block of flats area in Bytom

Szymon Beuch

Pobierz artykuł (PDF)


Pierwszy przypadek obserwacji leucystycznego samotnika Tringa ochropus w Polsce

First record of the leucistic Green Sandpiper Tringa ochropus in Poland

Jarosław Regner

Pobierz artykuł (PDF)


Rekordowo liczna kolonia lęgowa mew czarnogłowych Ichthyaetus melanocephalus na żwirowni Bieńkowice w dolinie górnej Odry w 2018 roku

The largest breeding colony of Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus in a gravel-pit in Bieńkowice, upper Odra valley, in 2018

Szymon Beuch, Radosław Gwóźdź

Pobierz artykuł (PDF)


Pisklęta myszołowów Buteo buteo w czynnych gniazdach bielików Haliaeetus albicilla jako przykład adopcji międzygatunkowej

Common Buzzard Buteo buteo nestlings in nest of White-tailed Eagles Haliaeetus albicilla as an example of interspecific adoption

Adam Czubat, Michał Sierakowski, Ewa Szubart-Chodorowska, Rafał Świerad

Pobierz artykuł (PDF)


Pierwsze stwierdzenie lęgu puchacza Bubo bubo na Pogórzu Śląskim (woj. śląskie)

The first breeding record of the Eurasian Eagle Owl Bubo bubo at Silesian Foothills

Krystyna Liersz-Żelasko, Michał Karpeta, Marcin Karetta

Pobierz artykuł (PDF)


Aleksandretta obrożna Psittacula krameri nowym gatunkiem lęgowym w Polsce

Rose-ringed Parakeet Psittacula krameri: a new breeding bird for Poland

Łukasz Szeląg, Szymon Beuch, Radosław Gwóźdź

Pobierz artykuł (PDF)


Zimowanie ptaków wodnych na Śląsku w roku 2018

The wintering of waterbirds in Silesia in 2018

Paweł Grochowski, Jacek Betleja, Paweł Czechowski, Bartosz Smyk

Pobierz artykuł (PDF)


Najważniejsze obserwacje awifaunistyczne na Śląsku w roku 2017

The most important avifaunistic observations in Silesia in 2017

Pobierz artykuł (PDF)


XXXIX Zjazd Ornitologów Śląska

39th Meeting of Silesian Ornithologists

Hanna Sztwiertnia

Pobierz artykuł (PDF)


Errata

Erratum

Pobierz artykuł (PDF)
Strona powstała ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiących pomoc de minimis w ramach programu "Index Plus" (projekt nr IxP 0256 2012)