ISSN 0860-3022
eISSN 2451-3415

Przeglądasz:

Ptaki Śląska 26 (Birds of Silesia 26)


Występowanie kaczek właściwych Anatini i grążyc Aythyini w okresie lęgowym na Śląsku w latach 2018-2019

The occurrence of dabbling ducks Anatini and diving ducks Aythyini in Silesia in breeding seasons 2018-2019

Szymon Beuch

Pobierz artykuł (PDF)


Ptaki zbiorników Raduszec i Dychów koło Krosna Odrzańskiego oraz terenów przyległych

Birds of Raduszec and Dychów reservoirs near Krosno Odrzańskie and adjacent areas (Lubuskie province, western Poland)

Paweł Czechowski, Grzegorz Jędro, Sławomir Rubacha, Marcin Bocheński, Andrzej Wąsicki

Pobierz artykuł (PDF)


Ochrona strefowa ptaków na terenie województw opolskiego i śląskiego w latach 2008-2018

Protection zones for birds in Opole and Silesian provinces in the years 2008–2018

Tomasz Biwo, Damian Czechowski

Pobierz artykuł (PDF)


Charakterystyka występowania populacji lęgowej perkoza dwuczubego Podiceps cristatus na Górnym Śląsku w czasach historycznych i obecnie

The Great Crested Grebe Podiceps cristatus occurrence in Upper Silesia in the past and at present

Piotr Cempulik, Piotr Profus

Pobierz artykuł (PDF)


Zimowanie ptaków w lasach iglastych Masywu Śnieżnika (2010/2011 i 2018/2019) i Gór Sowich (2018/2019) w Sudetach

Wintering of birds in coniferous forests of Śnieżnik Massif (2010/2011 and 2018/2019) and Owl Mountains (2018/2019) in the Sudetes

Kamila Grzesiak, Wojciech Grzesiak, Bartosz Smyk

Pobierz artykuł (PDF)


Pierwszy przypadek lęgu mandarynki Aix galericulata w województwie śląskim

The first breeding record of Mandarin Duck Aix galericulata in Silesian Province

Katarzyna Kucharska, Marcin Dyduch

Pobierz artykuł (PDF)


Wyjątkowo wczesny lęg słonki Scolopax rusticola w Lasach Lublinieckich (woj. śląskie)

Exceptional early breeding of Woodcock Scolopax rusticola in Lubliniec Forest (Silesian Province)

Krzysztof Belik, Szymon Beuch

Pobierz artykuł (PDF)


Zbiornik Turawski jako ważne w skali Polski miejsce koncentracji mewy małej Hydrocoloeus minutus

Turawski Reservoir as an important site for non-breeding concentrations of Little Gulls Hydrocoloeus minutus in Poland

Jerzy Stasiak, Paweł Kołodziejczyk

Pobierz artykuł (PDF)


Pierwsza od ponad 40 lat próba lęgu czapli białej Ardea alba na Śląsku

The first breeding attempt by Great White Egret Ardea alba in Silesia for over 40 years

Szymon Beuch

Pobierz artykuł (PDF)


Trzeci lęg puszczyka uralskiego Strix uralensis w Śląskim Regionie Ornitologicznym

The third breeding record of the Ural Owl Strix uralensis in Silesian Ornithological Region

Mirosław Wąsiński, Radosław Gwóźdź, Szymon Beuch

Pobierz artykuł (PDF)


Stan populacji podróżniczka Luscinia svecica cyanecula na Wrocławskich Polach Irygacyjnych w sezonie lęgowym 2019

The state of the Bluethroat Luscinia svecica cyanecula population on Wrocław Sewage Farm in the 2019 breeding season

Stanisław Rusiecki, Bartosz Smyk, Waldemar Górka

Pobierz artykuł (PDF)


Zimowanie ptaków wodnych na Śląsku w roku 2019

The wintering of waterbirds in Silesia in 2019

Paweł Grochowski, Jacek Betleja, Paweł Czechowski, Bartosz Smyk

Pobierz artykuł (PDF)


Najważniejsze obserwacje awifaunistyczne na Śląsku w roku 2018

The most important birds records in Silesia in 2018

Pobierz artykuł (PDF)


XL Zjazd Ornitologów Śląska

40th Meeting of Silesian Ornithologists

Hanna Sztwiertnia

Pobierz artykuł (PDF)
Strona powstała ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiących pomoc de minimis w ramach programu "Index Plus" (projekt nr IxP 0256 2012)