ISSN 0860-3022
eISSN 2451-3415

Przeglądasz:

Ptaki Śląska 10 (Birds of Silesia 10)

Pobierz numer (PDF)

Ekologia rozrodu trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus na Stawach Milickich

Breeding ecology of the Reed Warbler at Milicz fish-ponds

Marta Borowiec

Pobierz artykuł (PDF)


Ekologia rozrodu kani rdzawej Milvus milvus w dolinie środkowej Odry

Breeding ecology of the Red Kite in the Middle Odra Valley, SW Poland

Artur Adamski

Pobierz artykuł (PDF)


Rytm dobowy populacji gęsi gęgawy Anser anser w dolinie Baryczy

The circadian rhythm of population of the Greylag Goose in the Barycz Valley

Anna Dybich-Pytel

Pobierz artykuł (PDF)


Skład pokarmu i ekologia żerowania populacji gęsi gęgawy Anser anser w dolinie Baryczy

Diet and feeding ecology of the Greylag Goose Anser anser in the Barycz Valley

Dorota Szulc-Guziak

Pobierz artykuł (PDF)


Zimowanie ptaków drapieżnych na terenach otwartych Śląska

Wintering of birds of prey in the open areas of Silesia

Jan Lontkowski

Pobierz artykuł (PDF)


Ptaki doliny Odry między Brzegiem a Oławą

Birds of the Odra Valley between Brzeg and Oława

Marek Stajszczyk

Pobierz artykuł (PDF)


Wyniki inwentaryzacji bociana białego Ciconia ciconia w dawnym powiecie Milicz w latach 1984, 1988-1989 oraz 1991-1993

Results of the White Stork nests census in the former district of Milicz in 1984, 1988-1989 and 1991-1993

Zbigniew Jakubiec, Beata Orłowska, Józef Witkowski, Dorota Kokurewicz

Pobierz artykuł (PDF)


Preferencje gniazdowe miejskiej populacji oknówki Delichon urbica

Nesting preferences of the urban population of the House Martin

Jacek Betleja

Pobierz artykuł (PDF)


Lęgi żołny Merops apiaster na Śląsku

Breeding of the Bee-eater in Silesia

Marek Stajszczyk

Pobierz artykuł (PDF)


Batalion Philomachus pugnax gatunkiem lęgowym w dolinie Baryczy

Breeding record of the Ruff in the Barycz Valley

Artur Adamski, Andrzej Czapulak

Pobierz artykuł (PDF)


Liczebność i rozmieszczenie sów Strigiformes w krajobrazie rolniczym Kotliny Dzierżoniowskiej

Number and distribution of owls Strigiformes in the agricultural landscape of the Dzierżoniowska Basin

Andrzej Wuczyński

Pobierz artykuł (PDF)


Drugie stwierdzenie biegusa długoskrzydłego Calidris bairdii w Polsce

The second records of the Baird 's Sandpiper in Poland

Tadeusz Stawarczyk, Jan Lontkowski

Pobierz artykuł (PDF)


Pierwsze stwierdzenie nawałnika dużego Oceanodroma leucorhoa na Śląsku

The first record of the Leach's Petrel in Silesia

Andrzej Czapulak, Andrzej Zalisz

Pobierz artykuł (PDF)


Obserwacja pasterza różowego Sturnus roseus na Śląsku

An observation of the Rose-coloured Starling in Silesia

Marek Martini, Krzysztof Martini

Pobierz artykuł (PDF)


Obserwacja dropia Otis tarda na Górnym Śląsku

The record of the Great Bustard in Upper Silesia

Henryk Kościelny

Pobierz artykuł (PDF)


Obserwacje faunistyczne

Faunistic observations

Pobierz artykuł (PDF)


XIV i XV Zjazd Ornitologów Śląska

XIV i XV Meetings of Silesian Ornithologists

Pobierz artykuł (PDF)
Strona powstała ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiących pomoc de minimis w ramach programu "Index Plus" (projekt nr IxP 0256 2012)