ISSN 0860-3022
eISSN 2451-3415

Przeglądasz:

Ptaki Śląska 19 (Birds of Silesia 19)

Pobierz numer (PDF)

Zespół lęgowych ptaków wodnych starorzeczy środkowej Odry

Breeding birds community of oxbow lakes in the Middle Odra River floodplains

Ryszard Orzechowski

Pobierz artykuł (PDF)


Zróżnicowanie i zmiany wielkości terytoriów cierniówki Sylvia communis na początku sezonu lęgowego

Changes and variability of territory size in the Whitethroat Sylvia communis during early stage of breeding season

Adam Kuńka

Pobierz artykuł (PDF)


Stan populacji i ochrona strefowa rzadkich gatunków ptaków szponiastych Accipitriformes i bociana czarnego Ciconia nigra w województwie śląskim w latach 2001–2007

Population and zonal protection of rare birds of prey and Black Stork Ciconia nigra in Silesian Voivodeship in 2001-2007

Krzysztof Henel

Pobierz artykuł (PDF)


Liczebność i rozmieszczenie sów Strigiformes na powierzchni próbnej „Błatnia” w Beskidzie Śląskim w latach 2007–2012

Number and distribution of Owls on the sample plot „Błatnia” in Beskid Śląski mountains in 2007-2012

Jadwiga Jagiełko, Mirosław Wiśniewski

Pobierz artykuł (PDF)


Występowanie sóweczki Glaucidium passerinum w Lasach Lublinieckich

Occurence of Pygmy Owl Glaucidium passerinum in Lubliniec Forest (Upper Silesia)

Krzysztof Belik

Pobierz artykuł (PDF)


Zmiany liczebności oknówki Delichon urbicum we Wrocławiu

Number and fluctuation of population size of House Martin Delichon urbicum in Wrocław

Paweł Grochowski

Pobierz artykuł (PDF)


Rozmieszczenie, liczebność i środowisko podróżniczka Luscinia svecica w konurbacji górnośląskiej

Number, distribution and habitat of the Bluethroat Luscinia svecica in the Upper Silesian urban area

Szymon Beuch

Pobierz artykuł (PDF)


Pierwsze i drugie stwierdzenie nura białodziobego Gavia adamsii na Śląsku

First and secondo record of Yellow-billed Loon Gavia adamsii in Silesia

Michał Zawadzki, Maciej Kowalski, Marcin Lepka, Rafał Świerad, Waldemar Michalik, Artur Siekiera, Joachim Siekiera, Norbert Chmura, Roman Mehlich

Pobierz artykuł (PDF)


Obserwacje orła cesarskiego Aquila heliaca na Śląsku na tle wzrostu populacji lęgowej w Kotlinie Panońskiej

Records of Imperial Eagle Aquila heliaca in Silesia against the breeding population growth in the Pannonian Basin

Łukasz Czajka

Pobierz artykuł (PDF)


Drugie stwierdzenie lęgu czapli nadobnej Egretta garzetta w Polsce

Second breeding record of Little Egret Egretta garzetta in Poland

Jacek Betleja, Mateusz Ledwoń, Gustaw Schneider

Pobierz artykuł (PDF)


Pierwszy udany lęg szczudłaka Himantopus himantopus na Śląsku

First successful brood of Black-winged Stilt Himantopus himantopus in Silesia

Grzegorz Orłowski, Tadeusz Drazny

Pobierz artykuł (PDF)


Pierwsze stwierdzenie lęgu szczudłaka Himantopus himantopus w Dolinie Górnej Wisły

First breeding record of Black-winged Stilt Himantopus himantopus in Upper Vistula River Valley

Bartosz Smyk, Katarzyna Paciora, Marcin Karetta, Damian Wiehle

Pobierz artykuł (PDF)


Pierwsze stwierdzenie lęgu mieszanego mewy srebrzystej Larus argentatus i mewy białogłowej Larus cachinnans na Śląsku

The first record of hybrid breeding in Herring Gull Larus argentatus and Caspian Gull Larus cachinnans in Silesia

Paweł Kołodziejczyk, Jakub Szymczak

Pobierz artykuł (PDF)


Obserwacje mieszańca dzięciołów zielonego Picus viridis i zielonosiwego Picus canus w Bytomiu oraz przegląd literatury dotyczącej hybrydyzacji tych gatunków

Hybrid between Green Woodpecker Picus viridis and Grey-headed Woodpecker Picus canus in recorded in Bytom and the survey of relevant literature

Szymon Beuch

Pobierz artykuł (PDF)


Dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus gatunkiem lęgowym w Częstochowie

Syrian Woodpecker Dendrocopos syriacus a new breeding species in Częstochowa City

Stanisław Czyż, Damian Celiński

Pobierz artykuł (PDF)


Mieszane lęgi pliszki cytrynowej Motacilla citreola i żółtej Motacilla flava na polach irygacyjnych we Wrocławiu

Mixed breeding of Citrine Motacilla citreola and Yellow Wagtail Motacilla flava on the sewage farm in Wrocław

Stanisław Rusiecki

Pobierz artykuł (PDF)


Pierwsze współczesne stwierdzenie nagórnika Monticola saxatilis w polskiej części Karkonoszy

The first contemporary record of Rock Thrush Monticola saxatilis in Polish Part oof the Giant Mountains (Western Sudetes)

Karolina Dobrowolska-Martini

Pobierz artykuł (PDF)


Wyniki liczeń przelotnych i zimujących gęsi na Dolnym Śląsku w latach 2009–2012

Results of migrating and wintering geese census in Lower Silesia in 2009-2012

Bartosz Smyk, Andrzej Wuczyński

Pobierz artykuł (PDF)


Zimowe liczenia ptaków wodnych na Śląsku w latach 2011 i 2012

Wintering of water birds in Silesia in 2011 and 2012

Paweł Grochowski, Szymon Beuch

Pobierz artykuł (PDF)


Obserwacje faunistyczne z roku 2011

Faunistic records in 2011

Pobierz artykuł (PDF)


XXXIII Zjazd Ornitologów Śląska

33rd Meeting of Silesian Ornithologists

Redakcja

Pobierz artykuł (PDF)


Górnośląskie Koło Ornitologiczne jako samodzielne stowarzyszenie i wydawca czasopisma „Ptaki Śląska”

Upper Silesian Ornithological Sovciety as independent association and Publisher of the magazine „Birds of Silesia”

Tadeusz B. Hadaś

Pobierz artykuł (PDF)


Powołanie i początkowa działalność Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego

Establishment and initial activities of the Silesian Ornithological Society

Marek Zarzycki, Joanna Frankiewicz, Paweł Kołodziejczyk, Hanna Sztwiertnia, Jakub Szymczak, Andrzej Wuczyński, Kamil Zięba

Pobierz artykuł (PDF)


Wspomnienia pośmiertne Henryk Szymiczek (1932–2012) Paweł Kmiecik (1983–2012)

Obituaries

Pobierz artykuł (PDF)
Strona powstała ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiących pomoc de minimis w ramach programu "Index Plus" (projekt nr IxP 0256 2012)