ISSN 0860-3022
eISSN 2451-3415

Przeglądasz:

Ptaki Śląska 18 (Birds of Silesia 18)

Pobierz numer (PDF)

Ekologia rozrodu gąsiorka Lanius collurio na Dolnym Śląsku

Breeding ecology of Red-backed Shrike Lanius collurio in Lower Silesia

Kamil Martyniak

Pobierz artykuł (PDF)


Liczebność, zagęszczenie i miejsca lęgowe dzięcioła średniego Dendrocopos medius w Zielonogórskim Lesie Odrzańskim

Number, density and breeding sites of Middle Spotted Woodpecker Dendrocopos medius in Zielona Góra Odra River Forest

Leszek Jerzak, Olaf Ciebiera, Łukasz Michalski, Robert Rektor

Pobierz artykuł (PDF)


Wybiórczość siedliskowa cierniówki Sylvia communis na terenach wodonośnych Wrocławia

Habitat preferences of Whitethroat Sylvia communis on aquiferous areas near Wrocław

Anna Karczewska

Pobierz artykuł (PDF)


Awifauna kompleksu stawowego w okolicach Goczałkowic Zdroju (województwo śląskie)

The avifauna of fishponds near Goczałkowice-Zdrój (Silesian voivodeship)

Ireneusz Oleksik, Marcin Karetta, Jan Król, Stanisław Mosz, Przemysław Strzelecki

Pobierz artykuł (PDF)


Zespoły ptaków lęgówych łąk i pastwisk w Górach Kamiennych (Sudety Środkowe)

Breeding birds assemblages in the meadow and pasture of the Kamienne Mountains (Central Sudetes)

Piotr Wasiak

Pobierz artykuł (PDF)


Pierwsze współczesne stwierdzenie łuskowca Pinicola enucleator na Śląsku

The first record of Pine Grosbeak Pinicola enucleator in Silesia in present days

Szymon Beuch

Pobierz artykuł (PDF)


Pierwsze stwierdzenie mewy cienkodziobej Larus genei w województwie śląskim

The first record of Slender-billed Gull Larus genei in Silesian voivodeship

Grzegorz Kaczorowski

Pobierz artykuł (PDF)


Obserwacje morneli Charadrius morinellus w Karkonoszach (Karkonoski Park Narodowy)

Observations of Dotterel Charadrius morinellus in the Giant Mountains (The Karkonosze National Park)

Karolina Dobrowolska

Pobierz artykuł (PDF)


Pierwsze stwierdzenie lęgu łęczaka Tringa glareola na Śląsku

The first breeding record of Wood Sandpiper Tringa glareola in Silesia

Jerzy Stasiak

Pobierz artykuł (PDF)


Melanistyczny łęczak Tringa glareola w Gliwicach

Melanistic Wood Sandpiper Tringa glareola in Gliwice

Jacek Betleja

Pobierz artykuł (PDF)


Rzadkie gatunki ptaków obserwowane na Śląsku w roku 2011

Rare birds observed in Silesia in 2011

Pobierz artykuł (PDF)


XXIX, XXX, XXXI, XXXII Zjazd Ornitologów Śląska

29th, 30th, 31th and 32nd Meetings of Silesian Ornithologists

Andrzej Dyrcz


Jubileusz 30-lecia Górnośląskiego Koła Ornitologicznego

30th Anniversary of Upper Silesian Ornithological Society

Mariusz Ostański


Wspomnienia pośmiertne Jan Kowalski (1950-2011), Stanisław Sadowski (Mosz) (1952-2011)

Obituaries

Pobierz artykuł (PDF)


Fotografie do zeszytu 18 "Ptaków Śląska" - wkładka

Photographs to "Bird of Silesia" no 18 - insertion

Pobierz artykuł (PDF)
Strona powstała ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiących pomoc de minimis w ramach programu "Index Plus" (projekt nr IxP 0256 2012)