ISSN 0860-3022
eISSN 2451-3415

Przeglądasz:

Ptaki Śląska 11 (Birds of Silesia 11)

Pobierz numer (PDF)

Ekologia rozrodu wrony siwej Corvus corone cornix w środowisku stawów rybnych

Breeding ecology of the Hooded Crow in a fish-pond habitat

Wojciech Grabiński

Pobierz artykuł (PDF)


Migracja siewkowych Charadriiformes na Zbiornikach Nyskim i Turawskim w latach 1976-94

Migration of Waders at Nyski and Turawski Reservoir in 1976-94

Tadeusz Stawarczyk, Wojciech Grabiński, Andrzej Karnaś

Pobierz artykuł (PDF)


Ptaki lęgowe Gór Bystrzyckich

Breeding avifauna of the Bystrzyckie Mountains

Romuald Mikusek

Pobierz artykuł (PDF)


Występowanie płomykówki Tyto alba w województwie wrocławskim

The occurrence of the Barn Owl in Wrocław province

Franciszek Indyk, Aurelia Pawłowska-Indyk, Jolanta Bartmańska

Pobierz artykuł (PDF)


Potencjalne zasoby odżywcze a pokarm piskląt trzciniaka Acrocephalus arundinaceus i trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus na stawach milickich

Potential food resources and nestling food in the Great Reed Warbler and Reed Warbler at Milicz fish-ponds

Andrzej Dyrcz, Wanda Zdunek

Pobierz artykuł (PDF)


Ptaki pól irygacyjnych Wrocławia

Birds of Wrocław sewage farm

Marcin Słychan

Pobierz artykuł (PDF)


Ponowne stwierdzenie lęgu mewy czarnogłowej Larus melanocephalus na Śląsku

The second breeding record of the Mediterranean Gull in Silesia

Jacek Betleja, Krzysztof Henel, Gustaw Schneider

Pobierz artykuł (PDF)


Lęgi łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus w dolinie Baryczy

Breeding of the Whooper Swan in the Barycz Valley

Andrzej Czapulak, Józef Witkowski

Pobierz artykuł (PDF)


Drugie stwierdzenie kukułki czubatej Clamator glandarius w Polsce

The second record of the Great Spotted Cuckoo in Poland

Zenon Krzanowski

Pobierz artykuł (PDF)


Pierwsze stwierdzenie mewy bladej Larus hyperboreus na Śląsku

The first record of the Glaucous Gull on Silesia

Bernard Pawlik, Mariusz Rojek

Pobierz artykuł (PDF)


Obserwacja orlicy Larus ichthyaetus na Zbiorniku Goczałkowickim

The record of the Great Black-headed Gull at the Goczaikowice Reservoir

Jacek Betleja, Gustaw Schneider, Piotr Sroka

Pobierz artykuł (PDF)


Zimowanie sokoła wędrownego Falco peregrinus w centrum Wrocławia

Wintering of the Peregrine in the city of Wrocław

Grzegorz Lorek, Janusz Kupis

Pobierz artykuł (PDF)


Obserwacje faunistyczne

Faunistic observations

Pobierz artykuł (PDF)


XVI i XVII Zjazd Ornitologów Śląska

16th and 17th Meetings of Silesian Ornithologists

Pobierz artykuł (PDF)
Strona powstała ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiących pomoc de minimis w ramach programu "Index Plus" (projekt nr IxP 0256 2012)