ISSN 0860-3022
eISSN 2451-3415

Przeglądasz:

Berichte des Vereins schlesischer Ornithologen 1 (Sprawozdania Stowarzyszenia Śląskich Ornitologów 1)

Pobierz numer (PDF)

Vorwort

Przedmowa

Paul Kollibay

Pobierz artykuł (PDF)


Bericht über die Erste Hauptversammlung in Breslau am 25. Und 26. Marz 1905

Sprawozdanie z pierwszego Walnego Zebrania (Stowarzyszenia Śląskich Ornitologów) we Wrocławiu w dniach 25 i 26 marca 1905 r.

Pobierz artykuł (PDF)


Bericht über 2. Sommer-Versammlung vom 1. Und 2. Juli 1905 in Görlitz

Sprawozdanie z drugiego letniego zebrania (Stowarzyszenia Śląskich Ornitologów) w Zgorzelcu w dniach 1 i 2 lipca 1905 r.

Pobierz artykuł (PDF)


Die Vögel der Stadt Breslau

Ptaki miasta Wrocławia

dr C. Zimmer

Pobierz artykuł (PDF)


Einige Beiträge zur Kenntnis der schlesischen Vogelwelt

Wkład w stan poznania śląskiej awifauny

Otto Natorp

Pobierz artykuł (PDF)


Satzungen des Vereins schlesischer Ornithologen

Statut Stowarzyszenia Śląskich Ornitologów

Pobierz artykuł (PDF)


Bericht über die Gründungs- Und I. Sommerversammlung in Hirschberg Und Warmbrunn am 11. Und 12. Juni 1904

Sprawozdanie z spotkania założycielskiego i pierwszego letniego zebrania (Stowarzyszenia Śląskich Ornitologów) w Jeleniej Górze i Cieplicach w dniach 11 i 12 czerwca 1904 r.

Pobierz artykuł (PDF)
Strona powstała ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiących pomoc de minimis w ramach programu "Index Plus" (projekt nr IxP 0256 2012)