ISSN 0860-3022
eISSN 2451-3415

Przeglądasz:

Berichte des Vereins schlesischer Ornithologen 12 (Sprawozdania Stowarzyszenia Śląskich Ornitologów 12)

Pobierz numer (PDF)

Vorwort

Przedmowa

Pobierz artykuł (PDF)


INHALT

Spis treści

Pobierz artykuł (PDF)


Das Birkwild östlich und nördlich des Zobten im Wechsel der letzten fünf Dezennien

Występowanie cietrzewia Tetrao tetrix na wschód i północ od Sobótki w ciągu ostatnich 50 lat

Otto Graf Zedlitz

Pobierz artykuł (PDF)


Alte Nachrichten vom Nisten der Beutelmeise in Schlesien

Starsze doniesienia o lęgach remiza Remiz pendulinus na Śląsku

Richard Heyder

Pobierz artykuł (PDF)


Das Vogelleben des Ewaldschachtes bei Myslowice, Polnisch-Oberschlesien

Ptaki Ewaldschachtu koło Mysłowic, polski Górny Śląsk

Dr. Otto Natorp

Pobierz artykuł (PDF)


Stiminenstudien

Badania głosów ptaków

Hans Stadler

Pobierz artykuł (PDF)


Die Kenntnis von der Schnelligkeit des Vogelfluges einst und jetzt unter besonderer Berücksichtigung der Krähen

Wiedza o prędkości lotu ptaków - niegdyś i obecnie – na przykładzie wrony Corvus cornix

Dr. Konrad Radig

Pobierz artykuł (PDF)


Mitteilungen aus der Schlesischen Vogelwelt

Doniesienia o śląskich ptakach

M. Schlott

Pobierz artykuł (PDF)


Zur Vogelwelt des Kreises Bolkenhain

Ptaki okolic Bolkowa

K. Merkel, Breslau

Pobierz artykuł (PDF)


Vom Star

O szpaku Sturnus vulgaris

L. Pohl

Pobierz artykuł (PDF)


Die Vögel des Kreises Hirschberg in Schlesien

Ptaki okolic Jeleniej Góry

Georg Martini

Pobierz artykuł (PDF)


Stimmenstudien

Badania głosów ptaków

Von Hans Stadler

Pobierz artykuł (PDF)


Das Freilandphonographieren von Vogelstimmen

Nagrywanie głosów ptaków w naturalnym środowisku

Hans Stadler

Pobierz artykuł (PDF)


Ornithologische Mitteilungen aus Tschech-Schlesien

Doniesienia ornitologiczne z czeskiego Śląska

Professor Karl Köhler

Pobierz artykuł (PDF)


Das Beringungsexperiment und die VogelwarteHelgoland

Obrączkowanie ptaków i stacja ornitologiczna VogelwarteHelgoland

Dr. Rudolf Drost

Pobierz artykuł (PDF)


Unveröflentlichte Beobachtungen Kaluzas

Niepublikowane wcześniej obserwacje Augusta Kaluzy

Ernst Mayr

Pobierz artykuł (PDF)


Zum Verhalten der Sumpfohreule am Brutplatz

Zachowanie się uszatki błotnej Asio flammeus na lęgowiskach

Carl Rolle

Pobierz artykuł (PDF)


Mitteilungen aus der Schlesischen Vogelwelt

Doniesienia o ptakach Śląska

M. Schlott

Pobierz artykuł (PDF)


Vögel als Überträger von Fischkrankheiten

Ptaki jako wskaźniki chorób ryb

Dr. W. Wunder

Pobierz artykuł (PDF)


Ans der Vereinstätigkeit. Bericht über die 17. Hauptversammlung in Breslau am 9. und 10. Jaunuar 1926.

Sprawozdanie z siedemnastego Walnego Zebrania (członków Stowarzyszenia Śląskich Ornitologów) organizowanego w dniach 9 i 10 stycznia 1926 r. we Wrocławiu

Pobierz artykuł (PDF)


Schriftenschau

Recenzje

Pobierz artykuł (PDF)


Aus der Vereinstätigkeit

Z działalności Stowarzyszenia

Pobierz artykuł (PDF)


Schriftenschau. Verzeichnis neuer Literatur über Schlesien

Recenzje. Spis najnowszej literatury o Śląsku

Pobierz artykuł (PDF)


Index (Originalia)

Pobierz artykuł (PDF)
Strona powstała ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiących pomoc de minimis w ramach programu "Index Plus" (projekt nr IxP 0256 2012)