ISSN 0860-3022
eISSN 2451-3415

Przeglądasz:

Berichte des Vereins schlesischer Ornithologen 13 (Sprawozdania Stowarzyszenia Śląskich Ornitologów 13)

Pobierz numer (PDF)

VORWORT

Przedmowa

Pobierz artykuł (PDF)


Aus meinen schlesischen Ornithologischen Notizbüchern

Fragmenty mojego śląskiego notatnika ornitologicznego

dr. O. Harnisch

Pobierz artykuł (PDF)


Ornithologische beobachtungen auf einer Reise durch die östliche Mark

Obserwacje ornitologiczne z wyprawy po wschodniej marchii [wschodniej Brandenburgii]

Bernh. Hoffmann

Pobierz artykuł (PDF)


Ein paar bemerkungen zu dr. Drosts aufsatz: „das beringungsexperiment und die vogelwarte Helgoland"

Kilka uwag do artykułu dr. Drost’a pt.: „Obrączkowanie ptaków i stacja ornitologiczna Helgoland“

Pobierz artykuł (PDF)


Ornithologische beobachtungen auf Helgoland im Herbst 1926

Obserwacje ornitologiczne z Helgolandu z jesieni 1926 roku

K. Merkel

Pobierz artykuł (PDF)


Das Vorkommen der Rotdrossel in der Oberlausitz

Występowanie droździka Turdus iliacus na Górnych Łużycach

Herbert Kramer

Pobierz artykuł (PDF)


Stimmenstudien (Alpenvögel: Tannenhäher, Alpenkrähe, Alpendohle, Kolkrabe)

O głosach ptaków (gatunki alpejskie: orzechówka Nucifraga caryocatactes, wrończyk Pyrrhocorax pyrrhocorax, wieszczek Pyrrhocorax graculus, kruk Corvus corax)

Hans Stadler

Pobierz artykuł (PDF)


Ein Fischadlerhorst an einem masurischen Waldsee

Stanowisko rybołowa Pandion haliaetus nad mazurskim śródleśnym jeziorem

E. Christoleit

Pobierz artykuł (PDF)


Ornithologische Mitteilungen aus Schlesien

Doniesienia ornitologiczne ze Śląska

M. Schlott

Pobierz artykuł (PDF)


Einige ornithologische Beobachtungen aus dem östlichen tschech. Schlesien und Betrachtungen über den Vogelzug 1926

Niektóre obserwacje ptaków z terenu czeskiego Śląska oraz rozważania na temat przelotu ptaków w roku 1926

Hans Grigerek

Pobierz artykuł (PDF)


Die Schwankungen im Bestande des Birkwildes und ihre biologische Erklärung

Fluktuacje liczebności cietrzewia Tetrao tetrix i ich biologiczne uzasadnienie

Otto Graf Zedlitz

Pobierz artykuł (PDF)


Die Bekämpfung der Sperlingsplage in Schlesien um die Mitte des 18. Jahrhunderts

Zwalczanie plagi wróbla Passer domesticus na Śląsku w połowie XVIII wieku

K. Raschke

Pobierz artykuł (PDF)


Stimmenstudien. Alpenvögel . Kolkrabe (Corvus c. corax L.)

Nauka o głosach ptaków. Gatunki alpejskie – kruk Corvus corax

Hans Stadler

Pobierz artykuł (PDF)


Beringungsergebnisse bei Schweizerischen Lachmöwen

Wyniki obrączkowania szwajcarskiej populacji śmieszki Chroicocephalus ridibundus

H. Noll

Pobierz artykuł (PDF)


Sonderbare niststätten der Deutschen Sumpfmeise (Nonnenmeise) Parus palustris communis Baldenst

Dziwny przypadek lęgu sikory ubogiej Poecile palustris w Niemczech

dr. O. Herr

Pobierz artykuł (PDF)


Ornithologische Mitteilungen aus Schlesien

Doniesienia ornitologiczne ze Śląska

Eberhard Drescher

Pobierz artykuł (PDF)


Otto Graf V. Zedlitz-Trützschler

Otto Graf V. Zedlitz-Trützschler – wspomnienie pośmiertne

Pobierz artykuł (PDF)


Bericht über die 18. Hauptversammlung in Breslau am 8./9. Januar 1927

Sprawozdanie z osiemnastego Walnego Zebrania [członków Stowarzyszenia Śląskich Ornitologów] organizowanego w dniach 8 i 9 stycznia 1927 r. we Wrocławiu

Pobierz artykuł (PDF)


Schriftenschau

Recenzje

Pobierz artykuł (PDF)


Schriftenaustausch

Wymiana wydawnictw

Pobierz artykuł (PDF)


Mitteilungen

Doniesienia

Pobierz artykuł (PDF)


Berichtigung

Errata

Pobierz artykuł (PDF)


Bericht über die 1. Sommerversammlung Neumarkt-Tschammendorf am 28. und 29. Mai 1927

Sprawozdanie z pierwszego letniego spotkania w dniach 28 i 29 maja 1927 r. w Środzie Śląskiej - Samborzu

Pobierz artykuł (PDF)


Schriftenschau

Recenzje

Pobierz artykuł (PDF)


Index (Originalia)

Pobierz artykuł (PDF)


Inhalt

Spis treści

Pobierz artykuł (PDF)
Strona powstała ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiących pomoc de minimis w ramach programu "Index Plus" (projekt nr IxP 0256 2012)