ISSN 0860-3022
eISSN 2451-3415

Przeglądasz:

Berichte des Vereins schlesischer Ornithologen 18 (Sprawozdania Stowarzyszenia Śląskich Ornitologów 18)

Pobierz numer (PDF)

Inhalts—Verzeichnis

Spis treści

Pobierz artykuł (PDF)


INDEX

Indeks

Pobierz artykuł (PDF)


Zur Ernährungsweise des Waldkauzes (Strix aluco L.)

Pokarm puszczyka Strix aluco

Helmut Schaefer

Pobierz artykuł (PDF)


Das Gewicht als Rassenmerkmal bei Tetrao Urogallus (II. TEIL)

Zmienność ciężaru ciała u podgatunków głuszca Tetrao urogallus

O. Graf Zedlitz

Pobierz artykuł (PDF)


Über Die Direkte Und Indirekte Wirkung Der Mäusevernichtungsmittel Auf Vögel

Pośredni i bezpośredni wpływ myszy na śmiertelność ptaków

R. Stadie

Pobierz artykuł (PDF)


Zur Stimme des Schwarzstorches

O głosach wydawanych przez bociany czarne Ciconia nigra

dr. Zebe

Pobierz artykuł (PDF)


Beitrag zur Ernährungsbiologie des Turmfalken (Falco t. tinnunculus L.)

Biologia pokarmowa pustułki Falco tinnunculus

Hans Georg Ecke

Pobierz artykuł (PDF)


Kleine Mitteilungen

Doniesienia drobne

Pobierz artykuł (PDF)


Bekanntmachungen

Zawiadomienia

Pobierz artykuł (PDF)


Greifswalder Oie und Darsser Ort

Święty Ostrów (Greifswalder Oie) i Darsser Ort

R.Stadie

Pobierz artykuł (PDF)


Zur Ornis Oberschlesiens

O ptakach Górnego Śląska

Robert Schendziel Orz

Pobierz artykuł (PDF)


Sumpfohreulen Invasion 1932/33 in Schlesien

Nalot uszatki błotnej Asio flammeus na Śląsk w latach 1932 i 1933

M. Schlott

Pobierz artykuł (PDF)


Die Beutelmeise in Oberschlesien

Remiz Remiz pendulinus na Górnym Śląsku

M. Brinkmann

Pobierz artykuł (PDF)


Ringelung von Schwarzlinden durch Spechte

„Obrączkowanie“ lipy Tilia sp. przez dzięcioły Picidae

Konrektor Juhnke

Pobierz artykuł (PDF)


Kleine Mitteilungen

Doniesienia drobne

Pobierz artykuł (PDF)


Beobachtungen an einem Schlesischen Schlangenadler-Horst

Obserwacje śląskich gadożerów Circaetus gallicus

Viktor Zebe

Pobierz artykuł (PDF)


Der Uhu im Heuscheuergebirge

Puchacz Bubo bubo w Górach Stołowych

B. Heinze

Pobierz artykuł (PDF)


Ergänzungen und Berichtigungen zu: Hans Stadler: Die Wanderungen des Pelikans (Onocrotalus o. onocrotalus) in Europa (Berichte des Vereins Schles. Ornithologen,Bd. 15, 1929, Seite 104)

Uzupełnienia i korekta do artykułu Hansa Stadlera: Wędrówki pelikana różowego Pelecanus onocrotalus w Europie (Berichte… nr 15, 1929, strony 104-114)

Pobierz artykuł (PDF)


Neuer Nachweis von Glaucidium passerinum in der Heuscheuer

Nowe dowody obecności sóweczki Glaucidium passerinum na Szczelińcu Wielkim (Góry Stołowe)

B. Heinze

Pobierz artykuł (PDF)


Limicola falcinellus, der Sumpfläufer, als Herbstzugsgast auf den Breslauer Rieselfeldern

Biegus płaskodzioby Limicola falcinellus jako jesienny ptak przelotny na Wrocławskich Polach Irygacyjnych

Wolfgang Hahn

Pobierz artykuł (PDF)


Die Invasion des sibirischen Tannenhähers (Nucifraga caryocatactes macrorhyncha Brehm.) im Herbst 1933 in Schlesien

Nalot syberyjskiego podgatunku orzechówki Nucifraga caryocatactes macrorhyncha jesienią 1933 r. na Śląsku

M. Schlott

Pobierz artykuł (PDF)


Vogelzugstudien auf Hiddensee (Ostsee) in den Jahren 1931- 1933

Badania wędrówek ptaków na wyspie Hidensee w latach 1931-1933

M. Schlott

Pobierz artykuł (PDF)


Kleine Mitteilungen

Drobne doniesienia

Pobierz artykuł (PDF)


Aus der Vereinstätigkeit

Z działalności Stowarzyszenia

Pobierz artykuł (PDF)


Bericht über die Tagungen des Vereins

Sprawozdania ze spotkań Stowarzyszenia

Pobierz artykuł (PDF)


Bericht über die Tagungen des Vereins

Sprawozdania ze spotkań Stowarzyszenia

Pobierz artykuł (PDF)


Bekanntmachung

Ogłoszenie

Pobierz artykuł (PDF)


Schriftenschau

Recenzje

Pobierz artykuł (PDF)


Bekanntmachungen

Ogłoszenia

Pobierz artykuł (PDF)


Dr. Ernst Hertert

Wspomnienie po dr. Ernście Hertercie

Pobierz artykuł (PDF)


Schriftenschau

Recenzje

Pobierz artykuł (PDF)
Strona powstała ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiących pomoc de minimis w ramach programu "Index Plus" (projekt nr IxP 0256 2012)