ISSN 0860-3022
eISSN 2451-3415


Redakcja

Górnośląskie Koło Ornitologiczne
c/o Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie 
pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom

e-mail: redakcja.ptakislaska@gmail.com

 

Redaktor naczelny:

prof. dr hab Andrzej Dyrcz
Zakład Ekologii Behawioralnej UWr.
ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław
e-mail: dyrcz@biol.uni.wroc.pl


Redaktor tematyczny:

dr Jacek Betleja
Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie 
pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom
e-mail: betleja@muzeum.bytom.pl


Sekretarz redakcji:

Szymon Beuch
e-mail: szymon.beuch@gmail.com


Redaktorzy:

Radosław Gwóźdź
e-mail: influence@influence.pl

Justyna Lewandowska
e-mail: lewandowska.ju@gmail.com


Redaktorzy językowi:

Marcin Sęk (język angielski)

 

Rada Redakcyjna:

Dr. Jiři Flousek
Správa Krkonošského národniho parku
Dobrovského 3, 54301 Vrchlabi
Czech Republic

Prof. dr hab. Leszek Jerzak, prof. zw.
Katedra Ochrony Przyrody, Wydział Nauk Biologicznych
Uniwersytet Zielonogórski
ul. prof. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra

Prof. dr hab. Grzegorz Kopij
Dept. of Wildlife Managament, University of Namibia
Private Bag 1096, Wenela Rd., Katima Mulilo
Namibia

Doc. dr Eugeniusz Nowak
Doc. Emeritus, Bundesamt fur Naturschutz  
Römerplatz 6, 53179 Bonn
Germany

Prof. dr hab. Aleksander Winiecki
Zakład Biologii i Ekologii Ptaków, Inst. Biologii Środowiska
Wydz. Biologii Uniwersytet Adama Mickiewicza
ul. Umultowska 89, 61-614 PoznańStrona powstała ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiących pomoc de minimis w ramach programu "Index Plus" (projekt nr IxP 0256 2012)