ISSN 0860-3022
eISSN 2451-3415


Wymiana

W ramach popularyzacji oraz podniesienia znaczenia międzynarodowego czasopisma „Ptaki Śląska”, Górnośląskie Koło Ornitologiczne prowadzi wymianę biblioteczną z instytucjami i bibliotekami z całego świata. Część pozyskanych w ten sposób czasopism zasila zbiory Biblioteki Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Te, które pozostają w posiadaniu GKO, są udostępniane do wglądu na zebraniach stowarzyszenia.

Nasze czasopismo można z kolei znaleźć w najważniejszych bibliotekach w Polsce (w tym we wszystkich bibliotekach uniwersyteckich), a także w kilku światowych ośrodkach akademickich. Poniżej przedstawiamy listę naszych obecnych partnerów.

Przy okazji zachęcamy do współpracy wydawców i biblioteki z całego świata!

Kontakt w sprawie wymiany:
biblioteka@muzeum.bytom.pl

CZASOPISMA:

 1. Acrocephalus (Slezská ornitologická společnost, Czechy)
 2. Acrocephalus (BirdLife Slovenija, Słowenia)
 3. African Birdlife (Percy FitzPatrick Institute of African Ornithology, University of Cape Town, RPA)
 4. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien serie B (Naturhistorisches Museum Wien, Austria)
 5. Anser, Skånes Ornitologiska Förening (Biology Library, Lund Universitet, Szwecja)
 6. Berichte der Vogelwarte Hiddensee (Beringungszentrale Hiddensee, Niemcy)
 7. Breviora (Ernst Mayr Library, Museum of Comparative Zoology, USA)
 8. Bulletin of the MCZ (Ernst Mayr Library, Museum of Comparative Zoology, USA)
 9. Corax (Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holstein und Hamburg, Niemcy)
 10. Dubelt (Północnopodlaski Zespół Ornitologiczny, Polska)
 11. Ekologija (Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių Biblioteka, Litwa)
 12. Kulon (Mazowiecko-Świętkorzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Polska)
 13. Mitteilungen des Vereins Sächsischer Ornithologen (Verein Sächsischer Ornithologen, Niemcy)
 14. Monticola (Monticola – Literaturarchiv, Niemcy)
 15. Ornithologische Jahresberichte (Museum Heineanum, Niemcy)
 16. Ornithologische Mitteilungen (Dipl.-Biol. Ubbo Mammen, Niemcy)
 17. Ptaki Pomorza (Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, Polska)
 18. Ptaki Wielkopolski (Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody SALAMANDRA, Polska)
 19. Revista Catalana d'Ornitologia (Institut Català d'Ornitologia, Hiszpania)
 20. Rivista Italiana di Ornitologia (Museo Civico di Storia Naturale, Włochy)

BIBLIOTEKI:

 1. Alexander Library of Ornithology, EGI, Zoology Department, Oxford University, Wielka Brytania
 2. Polska Akademia Nauk, Biblioteka Instytutu Zoologii, Polska
 3. Biblioteka Narodowa, Polska
 4. Biblioteka Jagiellońska, Polska
 5. Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Curie – Skłodowskiej, Polska
 6. Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, Polska
 7. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Polska
 8. Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Polska
 9. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Polska
 10. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Polska
 11. Biblioteka Śląska, Polska
 12. Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Polska
 13. Książnica Pomorska im. S. Staszica, Polska
 14. Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, Polska
 15. Biblioteka Uniwersytecka KUL, Polska
 16. Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, Polska
 17. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Polska
 18. Biblioteka Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Polska
 19. Biblioteka Muzeum Przyrodniczego we Wrocławiu, Polska
 20. Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, PolskaStrona powstała ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiących pomoc de minimis w ramach programu "Index Plus" (projekt nr IxP 0256 2012)