ISSN 0860-3022
eISSN 2451-3415

Przeglądasz:

Ptaki Śląska 20 (Birds of Silesia 20)

Pobierz numer (PDF)

Zimowanie krzyżówki Anas platyrhynchos we Wrocławiu w latach 1965-2006

Wintering of the Mallard Anas platyrhynchos in Wrocław in 1965-2006

Zbigniew Jakubiec, Daria Liliana Bilska

Pobierz artykuł (PDF)


Biologia rozrodu trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus w nietypowym środowisku wysp trzcinowych rezerwatu „Stawy Milickie”

Breeding biology of the Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus in atypical habitat of isolated island reedbeds in „Stawy Milickie” nature reserve

Ewelina Majchrzak

Pobierz artykuł (PDF)


Biometria, powracalność i wkład rodzicielski samca trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus w inkubację lęgu i karmienie młodych

Biometrics, return rate and parental contribution of male Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus to brood incubation and feeding of nestlings

Łukasz Tomasik

Pobierz artykuł (PDF)


Przypadek gniazdowania błotniaka stawowego Circus aeruginosus w płacie jeżyny ostręgi Rubus gracilis na Dolnym Śląsku

Nesting record of the Marsh Harrier Circus aeruginosus in the Rubus Rubus gracilis patch in the Lower Silesia

Przemysław Żurawlew

Pobierz artykuł (PDF)


Nocowanie żurawi Grus grus na wrocławskich polach irygacyjnych w okresie przelotów i zimowania w sezonie 2012/2013

Roosting of Cranes Grus grus on Wrocław sewage farm during the period of migration and wintering in the season 2012/2013

Waldemar Górka

Pobierz artykuł (PDF)


Mewa polarna Larus glaucoides nowym gatunkiem na Śląsku

Iceland Gull Larus glaucoides – a new species in Silesia

Andrzej Chrząścik, Jacek Betleja, Radosław Gwóźdź, Paweł Skałban

Pobierz artykuł (PDF)


Naloty mewy trójpalczastej Rissa tridactyla na Śląsku w latach 2011–2012

Influxes of Kittiwake Rissa tridactyla in Silesia in 2011–2012

Paweł Kołodziejczyk, Grzegorz Orłowski

Pobierz artykuł (PDF)


Puszczyk mszarny Strix nebulosa – nowy gatunek sowy na Śląsku

Great Grey Owl Strix nebulosa – new owl species in Silesia

Henryk Dec, Marek Stajszczyk

Pobierz artykuł (PDF)


Pierwsze stwierdzenie lęgu „pliszki tundrowej” Motacilla flava thunbergi w województwie śląskim na tle krajowej sytuacji podgatunku oraz dane dotyczące wybiórczości siedliskowej lęgowych samców

First breeding record of the Grey-headed Wagtail Motacilla flava thunbergi in Silesian Voivodeship in connection to the situation of the subspecies in Poland, including the data of its habitat preferences

Grzegorz Kaczorowski, Stanisław Czyż

Pobierz artykuł (PDF)


Nietypowe miejsce lęgu pliszki cytrynowej Motacilla citreola

Atypical breeding location of Citrine Wagtail Motacilla citreola

Szymon Beuch

Pobierz artykuł (PDF)


Nietypowa konstrukcja gniazda remiza Remiz pendulinus

Atypical construction of a Penduline Tit Remiz pendulinus nest

Szymon Beuch

Pobierz artykuł (PDF)


Zimowanie ptaków wodnych na Śląsku w roku 2013

Wintering of water birds in Silesia in the year 2013

Paweł Grochowski, Szymon Beuch

Pobierz artykuł (PDF)


Faunistycznie ważne obserwacje ptaków na Śląsku w roku 2012

Important observation of birds in Silesia in 2012

Pobierz artykuł (PDF)


Granice Śląskiego Regionu Ornitologicznego

Boundaries of the ornithological region of Silesia

Andrzej Wuczyński, Paweł Kołodziejczyk

Pobierz artykuł (PDF)


Reaktywacja Kartoteki Awifauny Śląska w postaci aplikacji internetowej

Reactivation of Silesian Avifaunistic Database in the form of an Internet application

Paweł Kołodziejczyk, Kamil Zięba

Pobierz artykuł (PDF)


Wytyczne Kartoteki Awifauny Śląska

Silesian Avifaunistic Database guidelines

Paweł Kołodziejczyk

Pobierz artykuł (PDF)


Działalność Śląskiego Towarzystwa Ornitologicznego w latach 2012 i 2013

Activities of Silesian Ornithological Society in the years 2012 and 2013

Joanna Frankiewicz, Hanna Sztwiertnia, Paweł Kołodziejczyk, Jakub Szymczak, Andrzej Wuczyński, Kamil Zięba

Pobierz artykuł (PDF)


XXXIV Zjazd Ornitologów Śląska

34th Meeting of Silesian Ornithologists

Redakcja

Pobierz artykuł (PDF)


Konferencja ornitologiczna Waterbirds Society w Wilhelmshaven 25–28 września 2013 r.

Waterbirds Society Ornithological Conference in Wilhelmshaven 25–28 September 2013

Jacek Betleja, Mateusz Ledwoń

Pobierz artykuł (PDF)
Strona powstała ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiących pomoc de minimis w ramach programu "Index Plus" (projekt nr IxP 0256 2012)