ISSN 0860-3022
eISSN 2451-3415

Przeglądasz:

Ptaki Śląska 6 (Birds of Silesia 6)

Pobierz numer (PDF)

Biologia i ekologia rozrodu oknówki Delichon urbica w rejonie rezerwatu "Stawy Milickie"

Breeding biology and ecology of House Martin in the region of the Milicz fish-pond reserve

Dorota Kokurewicz

Pobierz artykuł (PDF)


Zimowanie ptaków wodnych na Śląsku w latach 1985-1987

Wintering of waterfowl in Silesia in 1985-1987

Andrzej Czapulak, Tadeusz Stawarczyk

Pobierz artykuł (PDF)


Ptaki Non-Passeriformes pól irygacyjnych i terenów sąsiednich w północno-zachodniej części Wrocławia

Birds Non-Passeriformes of sewage farms and neighbouring areas in North-West part of Wrocław

Jan Lontkowski, Jerzy Okulewicz i Tadeusz Drazny

Pobierz artykuł (PDF)


Rozmieszczenie i ekologia rozrodu pluszcza Cinclus cinclus na Ziemi Kłodzkiej

Distribution and breeding ecology of Dipper in Kłodzko Land

Andrzej Czapulak, Mirosław Fura, Krzysztof Kujawa, Piotr Pawełczyk

Pobierz artykuł (PDF)


Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego Ciconia ciconia w dawnym powiecie strzelińskim

Results of'the White Stork nests census in the former Strzelin district

Zbigniew Jakubiec, Sylwester Michalak, Uwe Peterson

Pobierz artykuł (PDF)


Materiały do awifauny Śląska

Contributions to Silesian avifauna

Pobierz artykuł (PDF)


VIII Zjazd Ornitologów Śląska

8th Meeting of Silesian Ornithologists

Pobierz artykuł (PDF)


IX Zjazd Ornitologów Śląska

9th Meeting of Silesian Ornithologists

Pobierz artykuł (PDF)
Strona powstała ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiących pomoc de minimis w ramach programu "Index Plus" (projekt nr IxP 0256 2012)