ISSN 0860-3022
eISSN 2451-3415

Przeglądasz:

Berichte des Vereins schlesischer Ornithologen 19 (Sprawozdania Stowarzyszenia Śląskich Ornitologów 19)

Pobierz numer (PDF)

Vogelberingung und Ursachenforschung

Obrączkowanie ptaków i związane z tym badania

Ernst Schüz

Pobierz artykuł (PDF)


Über die Ursachen der Herbstzugrichtungen

Badania kierunków migracji jesiennej ptaków

Rudolf Drost

Pobierz artykuł (PDF)


Wetterlage und FrühJahrs Schnepfenzug 1933 (in Preussen)

Warunki pogodowe a wiosenne przeloty bekasów w roku 1933 r. (w Prusach)

R. Stadie

Pobierz artykuł (PDF)


Der Zug der in Schlesien beheimateten Stare

Wędrówki śląskich szpaków Strunus vulgaris

Hans Georg Ecke

Pobierz artykuł (PDF)


Über die Ergebnisse der erstmalig systematisch durchgeführten Herbstvogelzug-Beobachtungen in den Sudeten im Jahre 1933

Wyniki pierwszych, systematycznie prowadzonych, obserwacji jesiennych przelotów ptaków w Sudetach w roku 1933

Von R. Stadie

Pobierz artykuł (PDF)


Eine Vogelzug-Skizze vom Striegauer Streitberge aus den Jahren 1931 und 1932

Opis migracji ptaków obserwowanych ze strzegomskiej Streiberge w latach 1931 i 1932

Hans Sonnabend

Pobierz artykuł (PDF)


Schriftenschau, Mitteilung

Recenzje i doniesienie

Pobierz artykuł (PDF)
Strona powstała ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiących pomoc de minimis w ramach programu "Index Plus" (projekt nr IxP 0256 2012)