ISSN 0860-3022
eISSN 2451-3415

Przeglądasz:

Berichte des Vereins schlesischer Ornithologen 7 (Sprawozdania Stowarzyszenia Śląskich Ornitologów 7)

Pobierz numer (PDF)

Vorwort

Przedmowa

Pobierz artykuł (PDF)


Bericht über die III., Sommerversammlung in Liegnitz den 25. und 26, September 1920

Sprawozdanie z trzeciego letniego spotkania (członków Stowarzyszenia Śląskich Ornitologów) odbytego w dniach 25 i 26 września 1920 r. w Legnicy

Pobierz artykuł (PDF)


Bericht über die 12. Hauptversammlung in Breslau den 7. und 8. Januar 1921

Sprawozdanie z dwunastego Walnego Zebrania (członków Stowarzyszenia Śląskich Ornitologów) we Wrocławiu w dniach 7 i 8 stycznia 1921 r.

Pobierz artykuł (PDF)


Bericht über den Vogelschutzvortrag zu Breslau am 26. Februar 1921

Sprawozdanie z wykładu o ochronie ptaków we Wrocławiu z dnia 26 lutego 1921 r.

Friedrich Schwabe

Pobierz artykuł (PDF)


Bericht über die erste Sommerversammlung in Grünberg am 23. und 24. April 1921

Sprawozdanie z pierwszego letniego spotkania (członków Stowarzyszenia Śląskich Ornitologów) odbytego w dniach 23 i 24 kwietnia 1921 r. w Zielonej Górze

Pobierz artykuł (PDF)


Bericht über die II. Sommerversammlung in Warmbrunn u. Kynast den 12. und 13. Mai 1921

Sprawozdanie z drugiego letniego spotkania (członków Stowarzyszenia Śląskich Ornitologów) odbytego w dniach 12 i 13 maja 1921 r. w Cieplicach Śląskich

Pobierz artykuł (PDF)


Bericht über den 43. Verbandstag der Schles. Tierschutzvereine am 18. u. 19. April 1921 zu Wüstegiersdorf (Schles.)

Pobierz artykuł (PDF)


Bericht über die dritte Sommerversammlung in Frankenstein am 8. und 9. Oktober 1921

Pobierz artykuł (PDF)


Bericht über die Tätigkeit der Ortsgruppen

Sprawozdanie z działalności grup lokalnych

Pobierz artykuł (PDF)


Erhebungen über die Verbreitung des weißen Storchs in Schlesien

Badania dotyczące występowania bociana białego Ciconia ciconia na Śląsku

Pobierz artykuł (PDF)


Auszug aus dem Vortrag „Liegnitzer Naturforscher"

Fragment wykładu „Przyrodnik Legnicki“

Dr. Hans Neumann

Pobierz artykuł (PDF)


Bemerkungen über den Vogelbestand der Provinz Schlesien 1920/21, unter besonderer Berücksichtigung der Ottmachauer Gegend

Uwagi na temat populacji ptaków prowincji śląskiej w okresie 1920/21, ze szczególnym uwzględnieniem okolic Otmuchowa

Eberhard Drescher

Pobierz artykuł (PDF)


„Die Rätsel des Vogelzuges". Ihre Lösung auf experimentellem Wege durch Aeronautik, Aviatik und Vogelberingung

"Tajemnica migracji ptaków". Jej rozwiązanie poprzez eksperymenty z aeronautyką, lotnictwem i obrączkowaniem ptaków

Friedrich Von Lucanus

Pobierz artykuł (PDF)


Schwarze Vermauserung eines Gimpel

Przebarwienie się gila Pyrrhulla pyrrhulla na czarno

Dr. E. Heydrich

Pobierz artykuł (PDF)


Vogelkunde in der Heimatschule

Ornitologia w szkole

Bruno Clemenz

Pobierz artykuł (PDF)


Das untere Katzbachtal und die Vogelwelt

Dolina dolnej Kaczawy i świat ptaków

Kantor Purmann

Pobierz artykuł (PDF)


Mitteilungen über die Vogelwelt Mazedoniens

Doniesienia o ptakach Macedonii

Professor F. Doflein

Pobierz artykuł (PDF)


Auszug aus dem Vortrag: „Zur Herstellung photographischer Natururkunden aus der Tierwelt Schlesiens"

Fragment wykładu nt. „produkcji dokumentacji przyrodniczej świata zwierząt Śląska“

M. Schlott

Pobierz artykuł (PDF)


Auszug aus dem Vortrag „Über die Vogelwelt des Kreises Grünberg"

Fragment wykładu „O świecie ptaków okolic Zielonej Góry“

Dr. Gruhl

Pobierz artykuł (PDF)


Nachruf für Dr. von Rabenau

Wspomnienie po dr. von Rabenau

Alfred Hartmann

Pobierz artykuł (PDF)


Die gräfl. Schaffgotsch'sche ornithologische Sammlung

Ornitologiczna kolekcja hr. Schaffgotsch‘ów

Georg Martini

Pobierz artykuł (PDF)


Bericht zu Anlage III des 6. Berichtes des Vereins Schles. Ornithologen, die Umgegend von Görlitz betr

Rechnungsrat Emmrich

Pobierz artykuł (PDF)


Beobachtungen über die Saatkrähenkolonie des staatlichen Forstes Schwammelwitz b. Ottmachau

Obserwacje kolonii gawrona Corvus frugilegus w zadrzewieniach miejskich w Trzeboszowicach k. Otmuchowa

Eberhard Drescher

Pobierz artykuł (PDF)


Die rechtliche Stellung der Vögel

Status prawny ptaków

Justizrat Grünberger

Pobierz artykuł (PDF)


Auszug aus dem Vortrag über „Krähenwanderungen"

Fragment wykładu pt. „Wędrówki krukowatych“

Konrad Radig

Pobierz artykuł (PDF)


Rinke-Tolynan'sche Fragen

Pytania zadane przez Rinke-Tolyana (i odpowiedzi na nie)

Pobierz artykuł (PDF)


Neue Brutplätze der Beutelmeise in Schlesien

Nowe stanowiska lęgowe remiza Remiz pendulinus na Śląsku

Ferdinand Pax

Pobierz artykuł (PDF)


Mitglieder –Verzeichnis des Vereins Schlesischer Ornithologen März 1922

Spis członków Stowarzyszenia Śląskich Ornitologów, stan na marzec 1922 r.

Pobierz artykuł (PDF)


Inhalts - Verzeichnis

Spis treści

Pobierz artykuł (PDF)
Strona powstała ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stanowiących pomoc de minimis w ramach programu "Index Plus" (projekt nr IxP 0256 2012)